هدف از قتل دسته جمعی در دفتر شارلی اِبدو، در روز چهارشنبه ۷ ژانویه ٢٠١۵، کُشتن روزنامه نگاران و طراحان مجله به خاطر عقاید آنان بود. این کشتار، مدافعان آزادی بیان را سوگوار کرده و کلِ جامعه فرانسه را به وحشت انداخته است. کارکنان لومونددیپلماتیک با تسلیت به خانواده ها و نیز دوستان قربانیان، با آن ها اعلام همبستگی می کند.

این کشتار، با استراتژی تنش و هراس افکنانه ای گره خورده است که متاسفانه عناصرش را می شناسیم: تعصب شبه دینی، فراخوان به «جدال تمدن ها»، نابودی تدریجی آزادی های همگانی به بهانه ی خیالی تامین امنیت همگان و پیروزی در «جنگ علیه تروریسم».

نبردی سرنوشت ساز در گرفته است. داو این نبرد، تعیین خطوط گسست در فرانسه است. آتش افروزان قصد دارند با تقابل بخش هائی از جمعیت با این خطوط بر پایه تبار، فرهنگ و دین آنان، در اروپا دسته بندی ایجاد کنند. ما همه تلاش خود را به کار خواهیم بست تا در یک سوی سنگربندی ها، همه ی طرفداران یک جامعه آزادشده گرد هم آیند، جامعه ای که روزنامه نگاران و گرافیست های شارلی اِبدو نیز به خاطر آن مبارزه می کردند.

هیئت تحریریه لوموند دیپلماتیک

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)