یک کارشناس نظامی حکومتی: گروه‌های جندلله و پژاک مهمترین خطر برای نظام میباشند.

bultannews

سایت اطلاعاتی و امنیتی “بولتن نیوز” مقاله تحلیلی با عنوان “وزارت اطلاعت و باید‌های مقابله با اپوزیسیون خارج از کشور` به قلم یکی‌ از کارشناسان نظامی و استراتژیک انتشار داده که در آن‌ به صورت مبسوطی به بررسی موقعیت و فعالیت گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور پرداخته شده است. کارشنیس نظامی بولتن نیوز، در این تحلیل گروه‌های جندلله و پژاک را مهمترین خطر برای نظام جمهوری اسلامی معرفی شده اند و نویسنده ابراز امیدواری کرده است که” با تیز هوشی سربازان گمنام امام زمان” این گروه از اپوزیسیون در رسیدن به اهدافشان ناکام خواهند ماند. در بخشی دیگر از تحلیل، “سلطنت طلبان” را کوچکترین بخش اپوزیسون تلقی‌ کرده است که فاقد خطر جدی برای نظام میباشند. در بخشی از این مقاله نویسنده ضمن بی‌ اهمیت خواندن سلطنت طلبان. چنین نوشته است: این گروه از اپوزیسیون که شامل خاندان شاه سابق ایران یعنی سلطنت طلبان می باشند به دلیل داشتن افکار بسیار قدیمی هیچ جایگاهی در میان نسل سوم ایران ندارند و هراز گاهی با برنامه های تخیلی باعث خنده هم ملت ایران و دیگر گروه های اپوزیسیون می شوند مانند فتح یک شبه تهران و آمدن با هواپیما در میدان آزادی در میان خود اپوزیسیون نیز کسی آنها را قبول ندارد این گروه که کوچک ترین بخش اپوزیسیون می باشند خطر جدی برای نظام اسلامی ایران ندارند و هزینه های خود را از طریق بودجه سالانه سازمان سیا وکمپ های حقوق بشری و سلطنت طلب وبعضی فعالیتها مانند فروش خاک ایران و سیر و پیاز سبزه شب عید در می آورند نیروهای وزارت اطلاعات و امنیتی فقط باید این گرو ه ها را رصد نماید و از فعالیت های آنها آگاه باشد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)