چند سال پیش(28)دهه 60…(11)

1دی1360/روزنامه کیهان/حُکم دادگاه انقلاب/تهران
به حُکم دادگاه انقلاب ارتش،17نفر از توطئه گران و کودتاچیان که از اعضای سازمان های پارس و دیگر باصطلاح رهایی بخش وآزادی بخش بوده اندو درمیان آنها رضا حاج مرزبان معاون بختیار دیده می شد،به اعدام محکوم شدند.

2دی1360/روزنامه جمهوری اسلامی/محسن رضایی:
ما درحقیقت با دفع تجاوز عراق دقیقا 70الی 80 درصد مقدمات آزادی قدس را فراهم ساختیم.ما الآن آمادگی کامل داریم تمام کشورهای اسلامی و عربی که قصد دارند با اسرائیل بجنگند،تجارب خود را به آنان منتقل کنیم.سپاه زیز نظر ولایت فقیه انجام وظیفه می کند و لذا حضور نمایده از سوی ولایت فقیه در این نهاد بسیار ضروری است.
(نقل از:رویدادها وتحلیل،ش30،دفتر سیاسی سپاه پاسداران)

6دی1360/روزنامه اطلاعات/سید علی خامنه ای:
در میان افراد شورای مرکزی و عناصر اصلی حزب جمهوری اسلامی،هیچگونه اختلاف اصولی وجود ندارد.اما حزب ما همانطور که مطلع هستیداز آغاز از مجموعه ای از افراد که به نظر موسسین این حزب جامع الشرایط بودند،تشکیل شد،ولو اینکه بعضی از آن افراد حتی تا شب اول معارفه یکدیگر را نمی شناختند…ما از شب اولی که در اویل اسفند 57نخستین شورای مرکزی 20 نفری را درکانون توحید تشکیل دادیم تا آخرین روزهای زندگی مرحوم شهید بهشتی میان آن کسانی که در شورای مرکزی بودند و ماندند دائما به التیام و نزدیکی هر چه بیشتر توام شدیم.ازجمله مرحوم شهید آقای ایت و برادرمان آقای موسوی است که دائما به یکدیگر نزدیک می شدند و همدیگر را بیشتر می فهمیدند و نقاط مثبت خود را درک می کردند.
(نقل از:رویدادها وتحلیل،ش31،دفتر سیاسی سپاه پاسداران)

6دی1360/روزنامه اطلاعات/سید علی خامنه ای:
انجمن حجتیه به آن عده ای گفته می شود که در طول بیست وچندسال همت را مصروف می کردند برای پاسخگویی و مقابله با شبهات بهائیان در ایران.البته می دانیم که بهائیان بیشتر یک باند سیاسی بودند تا یک گروه مذهبی وفکری.اما این سوال که اینها چگونه هستند و اشاره به فرمایشات آقای جنتی در نماز جمعه قم در مورد انجمن حجتیه،به نظرم این سوال یک سوال طبیعی و درستی نیست.
(نقل از:رویدادها وتحلیل،ش31،دفتر سیاسی سپاه پاسداران)

17دی1360/سید عطاء الله مهاجرانی(نماینده شیراز ورئیس کمیسیون بازرگانی):
نهضت آزادی وبازرگان توجیه گر ترور و تخریب و قتل عام عزیزان مردمند و نیز اهرمی هستند که آمریکا به آنان دل بسته. مردم خوب می دانند که آزموده را دوباره آزمودن خطاست.راهی که مختصات آن علم زدگی،نفی فلسفه و دمکراسی به شیوه غربی است.استوانه تفکر بازرگان و مجاهدین خلق است.همان روزهایی که ماهیت مجاهدین خلق آشکار شده بود،بازرگان نوشت:مجاهدین خلق شما فرزندان نهضت آزادی هستند.
(نقل از:رویدادها وتحلیل،ش31،دفتر سیاسی سپاه پاسداران)

18دی1360/نمازجمعه،«کتاب درمکتب جمعه،ج4»هاشمی رفسنجانی:
ما معتقدیم در آینده زبان بین المللی اسلامی زبان عربی است،نه زبان فارسی.ما معتقدیم آن روزی که حکومت واحد اسلامی تشکیل بشود،مطمئنا ربانش غیر از زبان عربی چیزی نمی تواند باشد که با متن اسلام حرف می زند.

25دی1360/نمازجمعه،«کتاب در مکتب جمعه،ج4»موسوی اردبیلی:
ما در این انقلاب نه اینکه ضرر ندیده ایم،نه اینکه خسارت ندیده ایم،بلکه هر یک موفقیتش آنچنان ارزشی دارد که به تنهایی برای پیشرفت انقلاب با ارزش است.تا چه رشد به اینکه ما دهها و صدها از این منافع و ثمرات داریم. حالا بگذار دشمن هر چه می گوید.او چشمش کور است . او صف گوشت را می بیند،اما صف نماز جماعت را نمی بیند.نماز جمعه را نمی بیند.پنجاه نفر برای یک هفته و دو هفته به عللی اگر کمبود گوشتی بوده و آنرا می بیند و نق اش را می زنداما جمعیت های نیم میلیونی و یک میلیونی را نمی بیند…

25دی1360/نمازجمعه،«کتاب در مکتب جمعه،ج4»موسوی اردبیلی:
نامه دیگری جمعی نوشته اند:«ما دوشیزه گان جامعه اسلامی حاضر هستیم با این معلولین فلج شده،نقض عضو پیدا کرده، دستش، پایش،بدنش،با اینها ازدواج کنیم.پدرانمان،مادرانمان مانع این فکر ما هستند.شما تذکری بدهید که اینها مانع کار ما نباشند!این در نتیجه جنگ بود.جنگ برکاتی برای ماداشت. این برکات را از اول برای ما داشت.

28دی 1360/روزنامه جمهوری اسلامی،موسوی خوئینی ها:
در جواب معین فر که به دفاع از غضنفر پور بر خاسته بود گفت:
ما درباره کسی صحبت می کنیم که هم پیمان و همکار بوده.با کسی که در جهت براندازی مجلس شرکت می کرده،و فردی بوده که می خواست انقلاب و این جمهوری از بین برده شود.از جهتی این مجلس را ترک کرده که در جهت بر اندازی حرکت کند و می رود مخفی می شود و حرکات زیر زمینی می کند و به این دلیل دستگیر می شود…این شخص اگر در زندان نبود آیا شما قسم می خوردید (خطاب به معین فر) که به مجلس می آمد؟ او نه تنها به مجلس نمی آمد بلکه در جهت نابودی آن اقدام می کرده. او شخصی بود که اگر این امکان در اختیارش بود با یک بمب مجلس را منفجر می کرد.اصلا چنین شخصی حیاتش غیر موجه است.(سخنان در مجلس).
(نقل از:رویدادها وتحلیل،ش32،دفتر سیاسی سپاه پاسداران)
1دی1393/محمد شوری/نویسنده و روزنامه نگار/تهران.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)