هم‌اکنون بودجه کل کشور در مجلس در حال بررسی است. نظر به اهمیت درآمد نفت در زندگی روزمره مردم، آیا نرخ پیشنهادی برای هر بشکه نفت در بودجه را واقع‌بینانه می‌دانید؟ 

بهای نفت

بهای نفت

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)