نقشه صلح، با عشق زنده است
به نام رحمبان، خدای مهربان
کلید طلایی نقشه صلح هر خانه و خانواده و جامعه و کشورها خصوصاً کشور ایران را با همکاری و همگامی جمعی از دوستانم که عاشقان کاخ مهر و عشق رحمبانند پیشکشتان خواهم نمود و به دستتان می‌سپارم. شما با فرمان مهربان، با آشنایی با این نقشه می‌توانید هر ناخوشی و خشونتی را شناسایی نمایید و با آن کنار آیید. صلح با همه، رمز طلایی هر ناخوشی و خشونتی می‌باشد. نقشه‌ی صلح زندگی، در یک عشقِ زنده است. چون همه ما و شما تنها در این عشق زنده است که می‌توانیم نقشه‌ی صلح را به دست بگیریم و آن را بر بام خویش برافرازیم. در عشق و با عشقِ مردگان آدمی نمی‌تواند سر بر آستان رحمبان نهد و گردن به تیغ خشم و اجل نسپارد. نقشه‌ی صلح اساسش بر آزادی و رهایی از گذشته و گذشتگان است. در این صورت است که تمام عالم از عالم تکوین و تشریع بر انسان شیرین و گوارا می‌گردد. در صورت این اندازه از آزادی و رهایی است که قرآن مبین و همه‌ی عالم هستی رهنمای انسان می‌گردند و نقشه‌ی صلح را به دست می‌دهند. امیدوارم با نقشه‌ی صلح که صلح با همه است من و همه‌ی همکارانم بتوانیم در میان سیاهیها و ضعفها نقاطی از قوت و نور بیافشانیم تا کاخ مهر مهربان، خدای رحمبان رونمایی گردد و ما تا آخرین لحظات عمرمان با تقدیس و ستایش او (تعالی شانه و عز اسمه) بدون خشونتهای خونبار که آرزوی آفریدگار ما بود، زندگی را با لذتهای جاودانه‌اش تجربه و سپری و به خیر و خوشی به دست نسلهای بعدی‌اش بسپاریم. ایمان و امیدهایمان بزرگترین سرمایه‌ای بودند که در سایه‌ی آن قدهای تنومندی برکشیده‌ایم. پس در ابتدا شما را نیز به امید و شادابی دعوت می‌نماییم تا همگی بتوانیم در طول راه با صلح، بر هم زنندگان با صلح برخورد نماییم. آری، این دل و دماغی قوی می‌خواهد. ولی چون شدنی و دست یافتنی است به شروع و تجربه‌اش می‌ارزد.
https://www.facebook.com/pages/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%AD/990980804261888?fref=nf

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)