در حال نگارش نوشته ای هستم که به گونه ای دنباله ی نوشته ی پیشین اَم “مشکل آقای اوباما و کاپیتولاسیون ایران؟” می باشد. در این نوشته ی در دست می خواهم به پرسشواره ی بهره برداری ی آمریکا و عربستان از جنگ ابزار نفت بر پاد ایران بپردازم که خبر می رسد وزیر دفاع آمریکا به گونه ای رسمی کناره گیری کرده است. کناره گیری ی رسمی یا برکناری ی رسمی ی محترمانه؟ این کناره گیری شوخی یی بیش نیست. ناچار شدند آقای “هاگل“، وزیر ناتوان دفاع را به کناری نهند تا همه ی کاسه کوزه های سردرگمی های دولت آقای اوباما در سیاست های جهانی اش را بر دوش های مردی بگذارند که مرد این کار نبود و شانه های او از روز نخست پهنای کشیدن این بار را نداشت. پذیرفتن شوخی ی کاخ سفید پیرامون کناره گیری ی “چک هاگل” تنها ساده اندیشان را گمراه می سازد. “هاگل”، از باهمآد جمهوریخواه، در دوازدهم نوامبر ۲۰۱۳ به وزیری ی دفاع آمریکا برگزیده شد. گزینش او در مجلس سنای آمریکا با مخالفت نماینده گان بسیاری روبر شد. در آن زمان روزنامه نگارانی آمریکایی نوشتند این نخستین بار در تاریخ آمریکا بود که گزینش یک وزیر دفاع با چنان جار و جنجالی همراه شد و یک ماه و شش روز به دراز کشید. ولی آقای اوباما که سودای سازش با جمهوری خواهان را داشت گمان می کرد با برکشیدن یک جمهوریخواه و واگذاری یک پست مهم به او خواهد توانست دل جمهوری خواهان را در برابر سیاست هایش نرم نماید. آن خیال به جایی راه نبرد و آقای وزیر هم هرگز نتوانست نشان دهد که کار واگذار شده به او را دریافته است. کار مهم واگذار شده به او سرپرستی ی روند برون شد نیروهای آمریکایی از افعانستان بود. “هاگل” سر در کارهای خود داشت که به ناگاه شعله های آتش از اوکراین برخاست. در اندک زمانی کار تنش سازی های آقای پوتین در اوکراین چنان بالا گرفت که “هاگل” را سر در گم نمود و وی پیش از به خود آمدن تنها توانست نظاره گر خوردن بخش هایی از خاک اوکراین به دست پوتین باشد. پس از آن اسلامگرایان تندر رو در جنگ خانه گی ی سوریه دست بالا را گرفتند و کار بر آقای “هاگل” در درک و گوارش رویدادهای خاورمیانه هم دشوارتر شد. در سوریه، هر چه “هاگل”، سیاست گزاران و فرمانده هان آرتش آمریکا بیشتر به جست و جوی آن نیروی میانه روی دلخواه گشتند کمتر یافتند. آن گم گشته هستی ی برونی نداشت و نیافت. در پایان کار هم شکست سنگین دمکرات ها در انتخابات میان دوره ای آقای اوباما را ناچار ساخت که کمی کمربند اَش در برابر جمهوری خواهان تنگتر ببندد. اکنون اوباما در این چالشی که برگزیده کار خود را از زمان گزینش “هاگل” دشوار تر کرده است زیرا پذیرش وزیر دفاع تازه از سوی مجلس نماینده گانی که در آن جمهوری خواهان دست بالا را دارند کار آسانی نیست و پس از آن هم کار بر اوباما و دولت آشِ آسان نخواهد شد.
پ. مهرکوهی
Monday, November 24, 2014

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com