کارآفرینی زنان

کارآفرینی زنان

جامعه ما چکار می‌تواند بکند تا زنان تشویق به کارآفرینی بیشتر در اقتصاد و صنعت شوند؟ #ایران

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)