Reyhaneh-Jabari-e1413708926475

(برای ریحانه)

نه! این آشوب را امشب

سر تسکین گرفتن نیست

شب سنگین و بی انجام

بسان بخت تیرۀ من

بسان بخت تیرۀ تو

به زنجیر سکون درمانده بی فرجام

*****

نه راهی، نی گریزی نیست

از این بن بست بی بنیاد

که چونان ورطه ای هر دم

کشد ما را به سوی انحنای مرگ

در آنجا پیچ و تابی و پس از آن هیچ

بجز ناله، نشانی نیست از فریاد

*****

سکوت مرگ در دلها و دلها سرد

درین آوردگاه خفته و خاموش

خروش شهسواری نیست

جز از کابوس دیدن مردمان خفته رابی شبهه کاری نیست

درین بازار،

چه بیهوده است،

قیاس مرد با نامرد.

*****

شب بی رزم، شب بی بزم

نه ردّ زخمه ای بر ساز

نه رقص لولیان، خَوی کرده و خمّار

سماعی نیست این شب را

بجز رقص زنی بر ریسمان دار.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com