ben-231اسید پاشی بر روی زنان محکوم است
در هزار سوم و قرن بیست و یکم و در ادامه کودک کشی ها در غزه و کشتار بیرحمانه و تجاوز به زنان و دختران در شنگال عراق و کوبانی سوریه توسط تروریستهای داعش و قربانیان چندین هرار نفری ویروس آبولا، حالا ماجرای سید پاشی به زنان و دختران در اصفهان بار دیگر نحرکات اجتماعی و افکار عمومی را برانگیخته است. موضوعی که همچناان به یکی از اتفاقات پر سر و صدای این روزها بدل شده است. جالب اینکه دستگاه قضایی و امنیتی هنوز مسببان این اسیدپاشی وحشت آور را پیدا نکرده اند. اظهارات یکی از نمایندگان مجلس و بسیاری دیگر گویای این است که این اسیدپاشی آگاهانه و در راستای همان طرح حزب الله امر به معروف و نهی از منکر و جلوگیری از “بدحجابی” صورت گرفته است. این اسید پاشی ها زندگی را برای هر انسانی دردمندی تلخ میکند. هجوم وحشیانه به زنا ن و اسید پاشی بر چهره آنان، عملی شنیع و کثیف و غیر قابل توجیه و دفاع می باشد. این کار امنیت جامعه را با شومترین روش های ضد بشری هدف گرفته است. و به نظر من از هر جرمی سنگین تر و شنیع تر است و با وحشیگیری های ترورستهای فضای داعش چندان فاصله ای ندارد. تاسف آور آنکه با وجود خشم و اعتراض های صورت گرفته توسط مردم در چندین شهر خصوصا در اصفهان، هنوز عاملان و آمران این حادیه وحشتناک شناسایی و دستگیر نشده اند. فطعا اگر به جای این اسیدپاشان فعالینی سیاسی بودند و اقدامی در جهت بر پایی تجمع و اعتراض صورت میگرفت، تا به حال دستگیر و محاکمه هم شده بودند. رفتار و عمل این افراد مفاهیم ارزشمند و کرامت انسانی را زیر سئوال میبرد. در هر حال همدردی و کمک به قربانیان برای تحمل درد و رنجشان و پاک کردن آثار این جنایت از چهره شان قدم کوچک و وطیفه همگان است. ولی مهمتر از آن پا ک کردن جامعه از وجود چنین خطراتی است. و این حداقل انتظار مردم از حکومت است.
فرجام سخن اینکه. تقویت همبستگی اجتماعی در التیام نگرانی ها و هراس از این جنایت ضروری است. قربانیان اسید پاشی باید مورد تحت درمان لازم و با استانداردهای قابل قبول و رایگان قرار گیرند. خانواده های قربانیان اسید پاشی را تنها نگذاریم و از هیچ کمکی در راستای بهبودی قربانیان اسید پاشان و تقویت روحیه خانواده هایشان دریغ نکنیم. اسید پاشی بر روی زنان را شدیدا محکوم کنیم. ٢۵ نوامبر برابر با ۴ دسامبر سنتا روز جهانی اعتراض علیه خشونت علیه زنان است. فرصت مناسبی است که این روز را به روز همبستگی با قربانیان اسید پاشی در ایران تبدیل کنیم و ضمن اعلام وسیعترین حمایتمان از آنان انزجار خود را از این جنایت و هر نوع خشونتی علیه زنان اعلام کنیم.

بهنام ابراهیم زاده(اسعد)
زندانی سیاسی دربند از زندانی رجایی شهر(گوهردشت)
سالن دوازده بند چهار، آبان ٩٣، ایران، کرج

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com