ben-231اسید پاشی بر روی زنان محکوم است
در هزار سوم و قرن بیست و یکم و در ادامه کودک کشی ها در غزه و کشتار بیرحمانه و تجاوز به زنان و دختران در شنگال عراق و کوبانی سوریه توسط تروریستهای داعش و قربانیان چندین هرار نفری ویروس آبولا، حالا ماجرای سید پاشی به زنان و دختران در اصفهان بار دیگر نحرکات اجتماعی و افکار عمومی را برانگیخته است. موضوعی که همچناان به یکی از اتفاقات پر سر و صدای این روزها بدل شده است. جالب اینکه دستگاه قضایی و امنیتی هنوز مسببان این اسیدپاشی وحشت آور را پیدا نکرده اند. اظهارات یکی از نمایندگان مجلس و بسیاری دیگر گویای این است که این اسیدپاشی آگاهانه و در راستای همان طرح حزب الله امر به معروف و نهی از منکر و جلوگیری از “بدحجابی” صورت گرفته است. این اسید پاشی ها زندگی را برای هر انسانی دردمندی تلخ میکند. هجوم وحشیانه به زنا ن و اسید پاشی بر چهره آنان، عملی شنیع و کثیف و غیر قابل توجیه و دفاع می باشد. این کار امنیت جامعه را با شومترین روش های ضد بشری هدف گرفته است. و به نظر من از هر جرمی سنگین تر و شنیع تر است و با وحشیگیری های ترورستهای فضای داعش چندان فاصله ای ندارد. تاسف آور آنکه با وجود خشم و اعتراض های صورت گرفته توسط مردم در چندین شهر خصوصا در اصفهان، هنوز عاملان و آمران این حادیه وحشتناک شناسایی و دستگیر نشده اند. فطعا اگر به جای این اسیدپاشان فعالینی سیاسی بودند و اقدامی در جهت بر پایی تجمع و اعتراض صورت میگرفت، تا به حال دستگیر و محاکمه هم شده بودند. رفتار و عمل این افراد مفاهیم ارزشمند و کرامت انسانی را زیر سئوال میبرد. در هر حال همدردی و کمک به قربانیان برای تحمل درد و رنجشان و پاک کردن آثار این جنایت از چهره شان قدم کوچک و وطیفه همگان است. ولی مهمتر از آن پا ک کردن جامعه از وجود چنین خطراتی است. و این حداقل انتظار مردم از حکومت است.
فرجام سخن اینکه. تقویت همبستگی اجتماعی در التیام نگرانی ها و هراس از این جنایت ضروری است. قربانیان اسید پاشی باید مورد تحت درمان لازم و با استانداردهای قابل قبول و رایگان قرار گیرند. خانواده های قربانیان اسید پاشی را تنها نگذاریم و از هیچ کمکی در راستای بهبودی قربانیان اسید پاشان و تقویت روحیه خانواده هایشان دریغ نکنیم. اسید پاشی بر روی زنان را شدیدا محکوم کنیم. ٢۵ نوامبر برابر با ۴ دسامبر سنتا روز جهانی اعتراض علیه خشونت علیه زنان است. فرصت مناسبی است که این روز را به روز همبستگی با قربانیان اسید پاشی در ایران تبدیل کنیم و ضمن اعلام وسیعترین حمایتمان از آنان انزجار خود را از این جنایت و هر نوع خشونتی علیه زنان اعلام کنیم.

بهنام ابراهیم زاده(اسعد)
زندانی سیاسی دربند از زندانی رجایی شهر(گوهردشت)
سالن دوازده بند چهار، آبان ٩٣، ایران، کرج

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)