روحانی: عامل یا عاملان اسید پاشی به اشد مجازات می‌رسند.
به خاطر شنیده شدن صدای اعتراضات مردم به اسید پاشی در اصفهان توسط دولت تدبیر و امید، تجمع اعتراضی روز سه شنبه ۶ آبان لغو شد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)