این بحث که با پرسش از سعید شاهسوندی شروع شده یادآور روش سقراطی Socratic method است.
سقراط معتقد بود دستیابی به حقیقت، به تنهایی ممکن نیست. از همین رو (جز در رابطه با پرسش‌های تجربی) گفتگو را به کار می‌گرفت و به شاگردانش سفارش می‌کرد به آن اهمیت بسیار دهند.
افلاطون هم به گفت و شنود بها می‌داد و معتقد بود نوشته نمی‌تواند پیوندی راستین برقرار کند و آن لحظه ناگهانی را که جرقه حقیقت در آن پدیدار می‌شود، با خود بیاورد.

سقراط با اختیار موضع مخاطب، از در موافقت و همراهی وارد می‌شد و با استفاده از موضع خود شخص، مدعایش را (اگر واقعی نبود) به چالش می‌گرفت و در این کار بردباری را از دست نداده، پیشداوری و بی‌مروّتی پیشه نمی‌کرد.

پیش از سقراط، «زنون» Ζήνων ὁ Ἐλεάτης نیز از این روش بهره می‌گرفت.
روش سقراطی به نام‌هایی چون روش افلاطونی، تلنخوس(بازجویی) و دیالکتیک(جدل) نیز خوانده شده و بر اساس سوال و جواب متوالی و هدفمند بنا می‌شود.
برای شنیدن این بحث از ویدیو روی عکس زیر کلیک کنید.

آدرس ویدیو
https://www.youtube.com/watch?v=oh17ZdphCK8

من نه چیزی دارم که کسی بخواهد با گرفتنش تهدیدم کند و نه چیزی می‌خواهم که با دادنش تطمیع شوم. جز آن دوست که نزدیکتر از من به من است به احدالناسی امید و هراس نداشته و ندارم . تنها گوش به فرمان وجدان خویشم و بس.
درج این مقاله و همه نوشته‌ها و ویدیوهای من در سایت‌ها و وبلاگ‌هایی که مدح ستمگران می‌کنند ممنوع است.

سایت همنشین بهار
http://www.hamneshinbahar.net

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)