کوبانی به محل مناقشه تورکها و کوردها در ایران تبدیل شده!و البته این بیشتر حساسیت بین اذربایجانیها و کوردها را می رساند که مسله ای که اصولا ربطی به اذربایجان و کوردستان ندارد،ممکن است باعث بروز مشکلاتی بین اذربایجان و کوردستان شود!و البته که جنگ و فلاکت در کوبانی تمایلات ارتجاعی انتی تورکی و بالعکس انتی کوردی را تشدید کرده!هر دو جریانی که اتش زیر خاکستر هستند و قابلیت تبدیل شدن به فاجعه ای را دارند صرفنظر از موضوع مورد بحث و یا با سوءاستفاده از مورد بحث در حال ارضای تمایلات انتی تورکی و انتی کوردی خود هستند!البته که اینها خیلی شبیه همدیگر هستند!هر دو با کمال تاسف منتهاالیه ارتجاعی هر دو جنبش رفع تبعیض کورد و تورک هستند،و بسان همه جنگها اینها هم نهایت استفاده را از موضوع مورد بحث برای ارضای احساسات دیگر ستیز خود می برند!و البته برای بسط افکار دیگر ستیز خود که نه ربطی به دموکراسی دارد و نه ربطی به حقوق ملی دارد !هر چە است جهل است و دیگر ستیزی!البته که این دو گروه افراطی اقلیتی در بطن جنبش های رفع تبعیض کورد و تورک هستند!اما صدایشان بلند است و البته مصم در اهداف شیطانی و پلیدشان،و بخاطر انکه خطرناک هستند،نیازمند نقد جدی از طرف هر دو جنبش اذربایجان و کوردستان هستند،در غیر این صورت نه اذربایجان و نه کوردستان روی سعادت و ازادی را نخواهد دید.
پیام اوران بدبختی بجز پیام مرگ و بدبختی ارمغانی برای خلقهای تحت ستم نخواهند اورد.

ما هزاران سال زیسته ایم در روزهای شاد و غم!
هزاران سال باهم زنجیر استبداد را حمل کرده ایم
در گرسنگی باهم بوده ایم و در سیری
به ندای گرسنگی هایمان بجز همدیگر کسی جواب نداده
و حالا منادیان بدبختی و مرگ می خواهند ما همدیگر را بِدریم!
بخاطر چه چیز؟بخاطر زمینی که حتی مالکش نیستند!
اری انها بخاطر نداشته هایشان دشمن همدیگرند!
پس ما چرا به خاطر داشته هایمان دوست همدیگر نباشیم؟
که از ما نزدیکتر به هم دوستی نیست!
بگذار سگان همدیگر را بِدَرند!
که ما در اغوش هم جان دادن را لایقش هستیمimage

image

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)