گفت‌و‌گوی ناخدا حمید احمدی با کاظم ایزدی رییس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران
سری فیلم های مستند موضوعی,داستانی ورویدادی از ایران در قرن بیستم
۱۲۸۴-۱۳۷۹ خورشیدی
 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)