کردها به ائتلاف جهانی به رهبری امریکا برعلیه داعش مشکوک است وانرادرراستای منافع این کشورهای سرمایه داری میداند
طبق معمول این ائتلاف هدفش مداخله به عنوان یک ناجی پس از وقوع یک قتل عام است که چنین موضعی مورد گمان بوده و از سوی کردها مردود است .
۱:چرا این نیروها مواضع داعش را در اطراف کوبانی مورد حمله قرار نمیدهد
۲:چراترکیه که به این نیروها پیوسته ماشینهای نظامی کردها را هدف قرار میدهد
جالب است ترکیه با وجود قبول مشارکت در ائتلاف جهانی علیه داعش اما دست به حملاتی علیه وسایل نقلیه واحدهای مدافع خلق زده و سعی در مختل کردن حرکت مبارزان داشته کشتار غیرنظامیان کوبانی در نوار مرزی نشانه ای از مشارکت ترکیه در جنایات جنگی داعش میباشد…
مقاومت واحدهای مدافع خلق و واحدهای مدافع زن در کوبانی در راستای دفاع از تمامی خلق های خاورمیانه بوده است در ارتباط با موضع دول خارجی درباره کوبانی می گوید در حالیکه مقاومتی بی نظیر در این منطقه علیه داعش در جریان است اما مواضع داعش در اطراف کوبانی هدف حمله ائتلاف جهانی علیه داعش نیست ، آنچه که مشهود است بمباران مواضع این گروه در برخی نقاط سوریه و عراق بوده و آنطور که پیداست طبق معمول این ائتلاف هدفش مداخله به عنوان یک ناجی پس از وقوع یک قتل عام است که چنین موضعی مورد گمان بوده و از سوی کردها مردود است .
ریاست مشترک شورای رهبری کنفدرالیسم جوامع کردستان اعلام کرد:
ترکیه با مواضع کنونی خود علیه خلق کرد اعلان جنگ کرده و در مقابل کردها نسبت به حملات بدون واکنش نخواهند بود هشدار می دهد اگر در کوبانی یک تراژدی انسانی روی دهد مسئول نخست آن ترکیه ، اروپا و دول عضو ائتلاف جهانی خواهند بود چرا که حملات هوایی ائتلاف به دیگر نقاط سوریه تبهکاران داعش را برای حمله به کوبانی تشویق می کند.images (3)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)