سخنان رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در سازمان ملل متحد در خصوص آینده فلسطین، آمریکایی ها را عصبانی کرد.

به گزارش القدس العربی، “جین بساکی” سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، به اظهارات ِ روز جمعۀ محمود عباس در مجمع عمومی سازمان ملل که در آن پایان دادن به اشغالگری و استقلال کشور فلسطین را خواستار شده بود، اعتراض کرد و گفت: در سخنان عباس، توصیفات توهین آمیزی وجود داشت که واقعا ناامید کننده است و ما را آن را نمی پذیریم. !!

“محمود عباس” در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل اظهار داشت: “گفت وگوهای صلح با اسرائیل، تا وقتی که هدف از آن، پایان دادن به اشغالگری اسرائیل در چارچوب جدول زمان بندی ِ قاطع نباشد، هیچ ارزشی ندارد.”

محمود عباس گفت: “دیگر وقت آن رسیده است که اشغالگری و شهرک نشینی، فورا پایان یابد.”

رئیس تشکیلات خودگردان خاطرنشان کرد: محال است.. تکرار می کنم.. محال است به دور ِ باطلِ مذاکراتی برگردیم که در آن نمی شود به اصل مساله پرداخت.

وی افزود: بی فایده است مذاکراتی که اسرائیل، پیشاپیش نتایج آن را تحمیل کند و شهرک سازی پیشه کند و اشغالگری در پیش بگیرد. مذاکراتی که هدف ِ توافق شده بر آن، پایان دادن به اشغالگری اسرائیل و تشکیل کشور فلسطین به پایتختی قدس بر روی همه اراضی اشغال شده در جنگ ۱۹۶۷ نباشد، بی معنی و بی فایده است.

رئیس تشکیلات خودگردان همچنین تصریح کرد: مذاکراتی که مقید به جدول زمان بندی قاطع، برای اجرای اهداف تعیین شده نباشد، هیچ ارزشی ندارد.

“نبیل ابوردینه” سخنگوی محمود عباس نیز تاکید کرده است که از شورای امنیت انتظار می رود، زمانی بین دو تا سه سال، برای پایان دادن به اشغال فلسطین تعیین کند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)