wpid-Photo-20140923140815

یک هفته ای است که کوبانی کوچکترین کانتون خود گردان در روجاوا در شمال سوریه مورد حمله داعش قرار دارد . این کانتون که مستقیما به مرز ترکیه نزدیک میباشد دوسال است که در مقابل باندهای جهادیست که از طرف غرب و کشورهای حاشیه خلیج در جنگ علیه دولت سوریه شدیدا مسلح شده است ،مقاومت میکند.نیروهای ی جی پی که بطور ساده مسلح میباشند در این بین مقاومت سرسختانه ای در مقابل نیروهای داعشی میکند که مسلح به توپخانه و تانک میباشد. اگر کوبانی توسط نیروهای داعش فتح شود ، یک کشتار فاجعه آمیز علیه ساکنین و همچنین بر سرمردمی خواهد آمد که از بخش های دیگر کشور فرار کرده کردها و دیگران …
اکنون دولت ترکیه خودرا به عنوان ناجی بیش از صد وسی هزار پناهنده که از کوبانی فرار کرده اند معرفی میکند. اما همزمان آنکارا از تروریستها حمایت میکند مانند آنچه که کردها و سیاستمداران در رسانه های ثابت میکنند. واینگونه مرزهای ترکیه به سوی کوبانی برای همه جهادیهایی بازی است که برای کشتار وقتل به سوریه هجوم آورده اند. مجروحان داعش توسط بیمارستانهای ترکیه معالجه میشوند . قطار و تریلی های نظامی ارتش ترکیه سلاح و مهمات برا ی داعش به مرزها میاورند.
از یک طرف حزب ا ک پی دولت ترکیه به شکل سه حاکم ، تشکیل شده از رئیس جمهور اردغان ونخست وزیر احمد داغلو و رئیس سرویس مخفی ترکیه هاکان فیدان همچنین داعش را به عنوان سلاح نابودی علیه دولت خود گردان کردها در سوریه ، روجا بکار میگیرند. واز طرف دیگر انکارا اکنون از جهادی های تروریست خود به عنوان بهانه استفاده میکند که یک دخالت نظامی مستقیم ترکیه در سوریه را آماده سازی نماید.
طی سالهای گذشته دولت ترکیه نتوانسته است که خواسته خود در مرزهای سوریه وترکیه را به عنوان منطقه پرواز ممنوع در بین شرکای ناتو خود به پیش ببرد . این ها از یک دخالت مستقیم در سوریه وحشت داشته و برروی مسلح کردن مخالفان دولت سرمایه گذاری نموده ند ، که از صف آنها داعش خارج پرید. با تکیه بر وضعیت جاری میتواند یک تغییر خط در ناتو در این رابطه صورت بگیرد.
اما ایجاد “منطقه حفاظت “شده به معنی امنیت برای مردم در شمال سوریه نخواهد بود. بیشتر نابودی منطقه خود گردان کرد روجا مدح نظر ترکیه است. یک منطقه پرواز ممنوع بهر شکل علیه نیروی هوایی سوریه خواهد بود.که بدین شکل “نیروهای میانه رو”در اپوزیسیون سوریه بایستی که مورد حمایت قرا رگرفته وقویتر شوند. ، این گونه آنکارا استدلال میکند. با واحد های موشکی “پاتریوت”ارتش آلمان در ترکیه ، که برای حفاظت منطقه پرواز ممنوع بکار گرفته میشوند ، آلمان یک بخش ازاین بازی کثیف خواهدبود، که داعش در این بازی برای انجام کار کثیف مورد استفاده قرا ر میگیرد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)