اندر احوالات من(۲)…
یکی از کارکردهای دولت سایه این است که مسئولیت فعل خود را نمی پذیرد.
یعنی جوری نشان می دهد که از وی هیچ عملی صورت نگرفته.او طبیعی رفتار می کند و بوسیله عوامل که زنجیر وار (بدون آنکه همدیگر را بشناسند)در خدمت شان هستند،با دراختیار داشتن رانت ثروت و قدرت هر کجا خواستند وارد فاز عملیاتی شده ودر صورت شکست و یا افشا همان عوامل را قربانی را می کنند.عوامل بطور طبیعی وارد می شوند و بدون آنکه هدایتگر اصلی خود را به عنوان مسئول و رئیس عملیات بشناسند.
یکی از فعالیت های مهم و اصلی دولت سایه شنود(در انواع مختلف!)است.آنها به این وسیله علاوه بربدست آوردن اطلاعات و آنالیز کردن، نسبت به دریافت ها کارکرد و برنامه های مختلف ترتیب می دهند و آن پروسه ای که در صدد آن هستند را به جریان می اندازند.
مثلا در مورد قتل های زنجیره ای علت شکست وافشا شدن(هرچند سریع در راستای پنهان ماندن مهره های اصلی سر و ته قضیه را جمع وجور کردند)شنودی بود که در منزل فروهر گذاشته بودند و تیم عملیاتی نمی دانست و هنگام قصابی کردن و کشتن داریوش و همسرش تمامی مکالمات و سخنانشان در جای دیگر شنیده می شد. واین چنین خیاط در کوزه افتاد…
بعد از خلاصی از زندان در اواخر سال ۶۶ و بالاخص پس از آزادی از زندان دوم در سال ۷۸،کارکردهای شنود بشدت اکتیو و یکی یکی اجرایی می شد.
آنها به زعم خود (با تمامی امکانات مادی و انسانی و رانتی ) ما را هالو فرض می کردند.
سلسله اتفاقات و حوادث دارای یک هارمونی است که خواننده با یک اشاره آن را درک خواهد کرد. برخی ازآنها مستند و دارای ادله است و برخی هر چند مدرک و مستندی در اختیار نیست، اما بنابر عقل سلیم و منطق که اشعار می دارد: هر جا دود غلیظی دیدید حتما بر بودن آتش در آن محل صحه می گذارید بدون آنکه دقیقا در آن محل باشید،گفتارهای بعدی برهمین سیاق دراختیار قرار می گیرد:
هرچه می گویم بقدر فهم توست
مردم اندر حسر فهم درست!
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
۱۲شهریور۹

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)