goodarziدكتر حبيب گودرزي، عضو هيئت علمي دانشگاه علوم تحقيقات فارس در سد دهكرد غرق شده است. دكتر گودرزي رتبه يك دكتري حقوق، وكيل و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم تحقيقات فارس جهت نجات جان يك كودك وارد آب شد و پس از نجات جان كودك، جان خود را از دست داد.

سدی كه قرار بوده مایه حیات باشد تاكنون حیات بسیاری را گرفته است. شرایط محیطی این سد مناسب شنا نیست و هیچگونه طرحی هم برای جلوگیری از این حوادث دیده نمی‌شود.

دكتر حبیب گودرزی از دانشجویان برجسته دانشگاه تهران بود كه هر سه مقطع لیسانس، فوق لیسانس و دكترا را در این دانشگاه تحصیل كرده بود.

 

fnv6018r38sfqvvje3kl

 

به بهانه غرق شدن دکتر حبیب گودرزی

یکی از شاگردهای ممتاز کلاسمان بود. در کلاس‌های رشته حقوق رسم بر این بود و هست که برخی شاگردهای واقعا درس‌خوان و باسواد را «دکتر کاتوزیان» صدا می‌کنند. «حبیب گودرزی»، چنین بود؛ اهل بروجرد که شهری است دانش‌پرور.

هم‌کلاسی فروتنی بود که تا آخرین بار که در دانشگاه تهران دیدمش و شبی، مهمانش بودم، همان‌گونه مانده بود. بسیاری از هم‌کلاسی‌ها یا هم‌دوره‌‌ای‌هایمان را دیده‌ام و می‌بینم که هنوز به جایی نرسیده، راه خود را از همه دوستانشان جدا می‌کنند، ولی حبیب چنین نبود. دست کم من ندیدم چنین باشد. سه دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری را بی‌وقفه ادامه داد و در تهران سرگرم کار بود. چند سالی شد که از او بی‌خبر بودم تا این‌که خبر شوم و ناگهانی رسید.

دیگر «حبیب» در میان ما نیست. دو روز پیش برای نجات دادن یکی از خویشاوندانش به درون آب‌های سدّی در منطقه خودشان می‌پرد و جان او را نجات می‌دهد، ولی خود، دیگر برنمی‌گردد. جوانی کوشا، باسواد و اهل دانش زمانی پرپر شد که جامعه‌های ما به چنین آدم‌هایی زیاد نیاز دارد. نمی‌توانم چه گونه افسوسم را از نبودن این هم‌کلاسی بیان کنم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)