سیمین بهبهانیغزال غزل‌های شعر فارسی، سیمین بهبهانی به جاودانگی پیوست. جسم خسته زنی که زندگی اش زیباترین سروده او بود، جهانِ پُر تب و تاب ما را واگذاشت و آرام گرفت. اما شعرش که زندگی بود، حضورش که عشق و مهربانی بود، کلامش که فریاد آزادیخواهی بود و همراهی اش که توان و شور برابرخواهی بود، همواره با ما خواهد ماند.

چهار نهاد مدنی ایرانیان مقیم پاریس از شما دعوت می‌کنند تا در مراسمی به یاد و در بزرگداشت این بزرگ بانوی شعر و ادب فارسی، مبارز خستگی ناپذیر آزادی اندیشه و قلم، یار وفادار کانون نویسندگان ایران و همراه همیشگی جنبش زنان ایران، شرکت کنید.

در این همایش نه فقط درباره ویژگی‌های شعر و غزل‌های ناب او و نیز نقش و جایگاه رفیعش در ادبیات معاصر زبان فارسی گفتگو خواهد شد، بلکه ابعاد دیگر  کنشگری‌های درخشان اجتماعی او در جنبش زنان ایران و نیز کانون نویسندگان، توسط همراهانش بازگو می‌شوند.

مجری برنامه : شبنم طلوعی

بخش اول برنامه

شعرخوانی ویدا فرهودی

گفتار نعمت آزرم : «سیمین، زبان فریادهای خاموش»

گفتار پروین اردلان : «سیمین، غزلی ماندگار در جنبش زنان ایران»

گفتار کاظم کردوانی : «در زندگی نیز سیمین‌غزل بود»

موسیقی : بهکامه ایزد پناه

استراحت

بخش دوم برنامه

گفتار م. سحر :  «سیمین و شیوه او در غزل»

«جایگاه و تاثیر سیمین در ادبیات افغانستان»

«جایگاه و تاثیر سیمین در ادبیات تاجیکستان»

شعرخوانی هادی خرسندی

موسیقی و پایان برنامه

 

جمعه ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۴، ساعت ۲۰ تا ۲۳

Salle Bruxelles
FIAP – 30 rue Cabanis – 75014 Paris – Métro Glacière

انتشارات خاوران – انجمن اجتماعی و فرهنگی ایرانیان در فرانسه (وال دُ مارن)

انجمن رودکی – انجمن گفتگو و دموکراسی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)