سی و پنج سال است که تمام اقشار جامعه بلوچستان توسط تمامی عوامل آخوندی اعم از نظامی و اداری و تجار موجود در بلوچستان توهین وتحقیر می شوند و در تمام عمر شوم این اراذل و اوباش های آخوندی مردم بلوچستان مظلوم ترین ملت در بین ملل ایرانی بوده وهستند چون همیشه در بیابان ها و شهرها و مرزها سر وسینه شان شکافته می شود و طی ۳۵ سال تا بحال نه قاتل یک بلوچ دستگیر و محاکمه شده ونه کسی به آنها توجه نموده است فقط اعلام می کنند که ایت دادیم متوقف نشد تیراندازی کردیم در مواردی هم که بچه ی کوچکی چون رویا سارانی کشته می شود فقط سکوت می کنند و تنها اقدام حکومت منحوس بر علیه قاتل این است که محل خدمت اراذل و اوباش خود را تغییر می دهد .

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)