53f8f049f1ceb_C1

 

هنگامی که رییس جمهوری مخالفان با مذاکره را بزدل سیاسی خواند هیچ کس فکر نمیکرد دو روز بعد رهبری ایران در سخنرانی خود مذاکره با آمریکا را مضر بداند و در واقع مرجع ضمیر سخنان رییس جمهوری شود.
واقعا چه چیزی باعث میشود که رهبری ایران در سخنانی عجیب و دور از واقعیت به بی فایده بودن مذاکرات تا بحال از تمامی جهات اشاره کند انهم در شرایطی که هر عقل سلیمی میتواند تشخیص دهد اگر تحریمها به همان وضعیت ادامه پیدا میکرد و تشدید میشد چه وضعیت اقتصادی بدی در جلوی دیدگان ملت ایران رژه میرفت . واقعا چرا رهبری ایران از هر اقدامی در جهت بهبود روابط با امریکا به بدی یاد میکند انهم به قیمت دروغگویی و خود را در جلوی دیدگان ملتی بی اعتبار کردن؟ ایا میتوان این تلاش را فقط از دیدی ایدئولوژیک ارزیابی کرد یا بی اطلاعی تاریخی هم تاثیر گزار است؟ شاید هم عامل سومی در کار است.
رهبری ایران به درستی از پا به صحنه گذاشتن قدرتهای جدید در جهان خبر دادند اما ایا واقعا نمیدانند چین هند و برزیل چگونه بوجود امدند؟ چین در هنگامی که همچون رهبران فعلی ایران سخن میگفت وضعیت اقتصادی بسیار بدی داشت. رهبران ان کشور دریافند که باید از دیدگاه ایدئلوژیک دست بشویند و درهای خود را به روی امریکا و غرب باز کنند . همین باز کردن درها واتمام نگاه دشمن مابانه با امریکا باعث پیشرفت انها شد .برزیل و هند و حتی افریقای جنوبی هم با باز کردن درهایشان به سوی شرکتهای امریکایی به تدریج موفق به توسعه صنعتی شدند .هیچ کدام از این کشورها نخواستند از اول همه چیز را خود تولید کنند و درهایشان را به سوی امریکا و غرب ببندند . ولی ایا کشوری در جهان بوده که درهایش را به سوی جهان ببندد و الگوی توسعه خود را مانند ایران مد نظر رهبری پیریزی کند؟ شوروی سابق چنین وضعیتی داشت میخواست همه چیز را خودش تولید کند . امریکا را دشمن بشریت میدانست و در انتها هم بخاطر اوضاع بد اقتصادی در هم شکست . ایا الگوی ما شوروی سابق است؟ شاید هم کره شمالی کشوری که از جهان به کلی به دور است و همه چیز ان در اختیار حاکمانش قرار دارد الگوی رهبران ایران است . کشوری که هر کاری میخواهد میکند حتی دغدغه راستگویی هم ندارد و هر روز هر خبری که به منفعت مردم بداند به خورد انها میدهد نه ماهواره ای وجود دارد و نه اینترتی . البته که این نوع حکومت به نفع حاکمان است اما خیر مردم در ان نیست .
واقعیت اینست که تنش میان جهان و ایران هیچگاه به نفع ایران و ایرانی نبوده . بیشترین نفعش را روسها برده اند دشمنی طراحی کرده اند برای امریکا تا نیروی عظیمی از توان مالی و فکری ان کشور برای مبارزه با ایران هدر برود و خودشان فارغ از رویارویی مستقیم به توسعه اقتصادی خود با باز کردن درها به روی غرب و امریکا همت گمارند . چیزی که تا همین سال پیش هم اجرا میشد و شاید اگاهی از کلاهی که روسیه سر امریکا گذاشته باعث شده تا غرب یه سمت دشمن اصلی خود برود و مبارزه جونمردانه طلب کند.
من دلیل این صحبتهای رهبری ایران را نه بی اطلاعی تاریخی میدانم نه نگاه ایدئولوژیک و نه ختی تلاش برای کره شمالی شدن دلیلش را یک چیز میدانم : جاسوس روسی! اگر ساده باورانه به نظر میرسد بگزارید برسد مهم نیست. رهبری شاید خودش جاسوس روسها باشد !!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)