پیام آقای استفن کینزر  Stephen Kinzer پژوهشگر آمریکایی درباره تاریخ ایران و از جمله نویسنده کتاب همه مردان شاه در جلسه بزرگداشت اقای بنی صدر

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)