محتسب شیخ شد وفسق خود از یاد ببرد       

قصه ی ماست که در هر سربازار بماند

محمود احمدی نژاد این روزها سرسختانه علم مخالفت علیه سردمداران حکومتی را بر افراشته، با زبان مردم سخن می راند و به عنوان مدافع حقوق مردم قد علم کرده است. اودر سخنرانی ۲۸ آبان ماه خود در آرامگاه کوروش از “هویت ایرانی” دفاع کرد و اعلام داشت که “متاسفانه عده ای در داخل کشور بر اثر جهل و یا ماموریت، بدنبال کوبیدن کوروش و یا محو نام و یاد او از اذهان هستند. اینان باید بدانند که با این کار نه کوروش را کوچک می کنند و نه خودشان بزرگ می‌شوند.” در سخنرانی دیگری او از”ظلم، تبعیض و فقر و از بی صداقتی و از دروغگویی و ناجوانمردی آن عده قلیل” که خودشان “را نماینده ی دین معرفی می کنند” سخن گفت.

احمدی نژاد سیاست خامنه‌ ای در سرکوب قیام خوزستان را به چالش کشید

من به عنوان یک تن از میلیون ها ایرانی از هر نغمه ی مخالف که در راستای رهایی مردم ایران باشد به وجد می آیم و دریچه ای از امید در قلبم گشوده می شود. لیکن بنا به دلایل ذیل برایم مشکل است که سخنان آقای احمدی نژاد را باور کنم.

نمی دانم احمدی نژاد خود به ضعف حافظه دچار شده یا حافظه ی تاریخی مردم را دست کم گرفته است. او از آسمان به زمین نیفتاد، بلکه با گربه رقصانی های گوناگون خود دل آخوندهای حاکم را به دست آورد و پله پله راه ترقی را پیمود. او مدت ها قبل از ریاست جمهوری اش بنا به گواهی حزب سبز اتریش در ترور دکتر عبدالرحمان قاسملو دست داشت. احمدی نژاد در دوران استانداری اش در اردبیل موجب تعطیلی روزنامه ی سلام شد. در دوران تصدی شهرداری تهران، مدیریت و محتوی روزنامه ی همشهری را تغییرداد، در شهرداری نهادی مذهبی و دسته های سینه زنی به راه انداخت، نهادهای عرفی وابسته به شهرداری مانند فرهنگ سراها، خانه تئاتر، اداره ئتاتر، مدرسه ی مجسمه سازی، تئاتر نصر و  تئاتر پارس را تعطیل کرد. درپایان دوران تصدی او، ۳۲۰ میلیارد تومان از بودجه سازمان فرهنگی-هنری ناپدید شد.   در نخستین دوره ریاست جمهوری اش دم اش حسابی به دم خامنه ای چسبیده بود و با رهبر هیچ مشکلی نداشت.

احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴ با تأیید کامل خامنه ای زمام امور ریاست جمهوری را در دست گرفت. در آن  چهارسال تازاند و تازاند و درکشوری که می توانست با صرفه جویی در صدور نفت خام قرن ها زندگی کند، برنامه ی هسته ای راه انداخت و متکبرانه به  غرب اعلام کرد که ایران هسته ای شده است. او قطعنامه ها متعدد شورای امنیت سازمان ملل را یک مشت کاغذ پاره خواند و هیچ نوع مصالحه ای را پذیرا نشد. نتیجه اش انزوا و تحریم بود که تا به امروز دودش به چشم مردم ایران می رود.

او تا می توانست سپاه پاسدارن را تقویت کرد و جامعه را بیش از پیش میلیتاریزه کرد – مشکلی که جامعه ی ایرانی تا به امروز با آن دست به گریبان است. احمدی نژاد در توسعه طلبی مذهبی خامنه ای و شرکا (آنهم از نوع شیعی گری اش) گوی سبقت را از همگنان ربود و بخش بزرگی از منابع جامعه را به سوی متعصب ترین و خشن ترین شرکای خارجی جمهوری اسلامی سرازیر ساخت. در همان دوره بود که خامنه ای او را بخاطر صیانت از شئون اسلامی و مردود شمردن ارزش های غربی بارها مورد ستایش قرار داد.

احمدی نژاد یارانه ی دولتی از نان و سوخت، برق، آب و دیگر ضرویات اولیه ی زندگی را برداشت و آنرا به یارانه ی نقدی جای گزین ساخت. این اقدام از یک طرف توهینی مستقیم بود به مردم و بازداشتن آنها از اتکاء به خود و مطالبه حقوق اقتصادی و اجتماعی خویش مانند حق اشتغال، حق مسکن وغیره. از طرف دیگر پرداخت نقدی یارانه به تورم دامن زد و کار را به جایی رسانید که یارانه یک ماه یک خانواده ی فقیر تکافوی پرداخت یک وعده  غذای آنان را نمی دهد.

تخریب محیط زیست از دیگر میراث های دوران احمدی نژاد است. او دست پاسداران، نورچشمی ها و آقازاده ها را باز گذاشت که هر طور دلشان خواست منابع طبیعی کشور، از جمله منابع آب زیر زمینی را حیف و میل کنند.  احمدی نژاد بدون در نظر گرفتن تأثیر سد بر محیط زیست، تنها جهت برآورده کردن منافع خودی ها، بدون مطالعه و عجولانه دستور ساختن سدّ صادر کرد. نمونه ی این سدّ ها، سدّ گتوند بود که آب کاروان را از منطقه ای نمکی گذرانید و باعث خانه خرابی مردم خوزستان شد.

قوم خویش بازی، فساد مالی، دزدی، رانت خواری، کلّاشی وانتقال پول و طلا در هردو دوره ی ریاست جمهوری احمدی نژاد با دست اندر کاری بستگان نزدیک و خود او ادامه یافت. کار رسوایی به جایی رسید که دکل و کشتی های نفتی گم شدند. احمدی نژاد تا به امروز، از کلان دزدانی چون اسفندیار رحیم مشاعی و حمید بقایی دفاع کرده و برای جلوگیری از حساب پس دهی شان در امامزاده داود و شاه عبدالعظیم بست نشسته است. او بارها با زبانی مافیایی تهدید کرده است که “اگر بگویید می گوییم؛ نگویید تا نگویم”.

کارنامه ی احمدی نژاد در رابطه با آزادی بیان، مطبوعات و فعالیت های فرهنگی – هنری تا دلتان بخواهد تیره است. سانسور شدید رسانه های همگانی، لغو اجازه فعالیت حداقل یک خبرگزاری و توقیف بیش از چهل روزنامه از جمله فعالیت های سرکوب گرایانه ی اوست. از دیگر اقدامات ضد فرهنگی او می توان از موارد ذیل نام برد: انحلال خانه ی سینمای ایران، اسلامی کردن صنعت فیلم، توقیف فیلم های آزاد منشانه و زندانی کردن مستند سازان ایرانی به بهانه ی ارتباط با اجانب. او در بازنشسته کردن اجباری استادان دانشگاه، سرکوب جنبش های دانشجویی و اخراج دانشجویان دگراندیش از هیچ تلاشی فرو گذار نکرد.

احمدی نژاد به رگ خواب مردم وارد است. او در دوره ی نخست ریاست جمهوری خود در برابر امیر قطر بخاطر استفاده از “خلیج عربی” به جای “خلیج فارس” موضع گرفت. وی در دوران دوم ریاست جمهوری خود استوانه ی کورش را از انگلیس به ایران آورد و به نمایش گذاشت. کار او در واقع کوششی بود در راه اسلامی جلوه دادن تمدن باستانی ایران. دراین رابطه او پاسداران را شنل دوران هخامنشی پوشانید و آنان را نگاهبان میراث های ایرانی و اسلامی جلوه داد. اخیراً نیز، همانطور که در سر آغاز این نوشته آمد، احمدی نژاد از “کوبیدن کورش” توسط مقامات حکومتی انتقاد کرده است. زمانی که این موضع گیری ها را با عملکرد های دیگر آقای احمدی نژاد می سنجیم به عواف فریبانه بودنشان پی می بریم.

احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری خود (وچه بسا امروز) از محو کامل اسرائیل دفاع کرد – چیزی که مقامات فلسطینی خواستار آن نیستند. این رادیکالیسم دروغین نه به نفع مردم ایران تمام شده است، نه مردم فلسطین و نه از ماهیت سرکوبگرایانه دولت اسرائیل کاسته است. این دیدگاه دیرپای جمهوری اسلامی (که به خمینی بازمی گردد) ریشه در تعصّب مذهبی و ضدیت با یهود دارد. کما اینکه احمدی نژاد، نسل کشی یهودیان توسط هیتلر (هولوکاست) را نفی کرده است. آیا این برخوردها با اقدام کورش در آزادی یهودیان و اجازه بازگشت آنان به فلسطین همخوانی دارد؟

احمدی نژاد در سفر خود به نیویورک، روز بیست و هفتم سپتامبر ۲۰۰۷، در دانشگاه کلمبیا حاضر شد و در پاسخ پرسش یکی از دانشجویان در مورد اعدام همجنس خواهان درایران گفت که “در ایران همجنس باز نداریم؛ در ایران ما این پدیده نداریم. نمی دانم کی به تو گفته است که داریم.” یک هفته بعد آقای محسن یحیوی، عضو مجلس شورای اسلامی، طی یک اطلاعیه ی عمومی خواستار شکنجه و اعدام هم جنس خواهان شد.  این دروغ آشکار احمدی نژاد نمادی است از دیدگاه و سیاست او در نفی و سرکوب اقلیت های جنسی، دینی و ملی.

ترویج خرافات از دیگر ضربه هایی است که احمدی نژاد به جامعه ی ایران وارد آورد. او در نخستین سفرش به نیویورک ضمن سخنرانی در سازمان ملل هاله ی از نور را دید که دور وبرش را گرفته است. معلوم نیست که وی به خاطر عوام فریبی دروغ سرهم کرده بود یا در آن دقایق دچار وهم و جنون می شود. احمدی نژاد پس از بازگشت از مردم خواست به شکرانه ی توفیق جهانی اش در مساجد، حسینیه ها و تکایا مراسم شکرگزاری را بجای آورند. این به اصطلاح طرفدار کورش هخامنشی، همراه با همپالکی هایش شب ها برای یافتن امام زمان کوچه گردی می کرد و پس از مرگ چاوز اعلام داشت که وی همراه با امام زمان باز می گردد. گفته می شود که وی برای موفقیت در کارهایش از رمّالان، جادوگران و دعانویسان هم مدد می جسته است.

یکی از تیره ترین صفحات کارنامه ی محمود احمدی نژاد به زمانی بر می گردد که اورا برای دور دوم، به دستور فقیه رهبر، از صندوق های انتخابات بیرون آوردند. در روز بیست و پنجم خرداد ماه سال ۱۳۸۸ صدها هزار نفر در تهران و شهرستان های مختلف ایران در اعتراض به نتیجه ی انتخابات راهپیمایی کردند. مردم بر فراز پشت بام ها می رفتند وشعار “مرگ بر دیکتاتور” را سر می دادند. خامنه ای آشکارا از احمدی نژاد پشتیبانی کرد و گفت “من با دکتر احمدی نژاد موافقم”. پاسداران، بسیجی ها، لباس شخصی ها و مزدورانی را که از کشورهای دیگرآورده بودند، اعتراضات صلح آمیز مردم را به خون کشیدند، صدها نفراز مردم، ازجمله دانشجویان کوی دانشگاه، را کشتند، مجروح ساختند، به زندان افکندند و در زندان ها هولناک ترین شیوه های شکنجه، از جمله تجاوزات جنسی گروهی، را به کار گرفتند. موسوی و کروبی، مدعیان احمدی نژاد، در خانه هاشان زندانی کردند که تا امروز هم ادامه دارد. احمدی نژادِ مست از قدرت مردم را “خس و خاشاک” خواند و در تمام مدت ریاستش حتی نیم گام برای آزادی رقیبان خود برنداشت. در آن زمان بود که مردم به او لقب “میمون آدم خوار” را دادند.

  احمدی نژاد در سال ۱۳۹۵، قبل از برگزاری دور دوازدهم ریاست جمهوری، به پیروی از “منویات رهبر بزرگوار انقلاب” از کاندیداتوری انصراف داد، لیکن بعداً کاندیدا شد که اورا رد صلاحیت کردند. او در ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ برای شرکت در انتخابات دوره ی سیزدهم ثبت نام کرد و از قبل اعلام داشت که اگر رد صلاحیت شود انتخابات را تحریم خواهد کرد و چنین شد.

احمدی نژاد در سفر خود به دوبی و بازدید از نمایشگاه اکسپو در حالی که همسر محجبه اش، اعظم السادات فراحی، را به دنبال داشت با دختران بی حجاب و آلامد عکس گرفت. در این بازدید علیا مخدره اعظم السادات چادر سیاه کلفتش را تا پایین پیشانی مبارک پائین کشیده و فقط بخش کوچکی از صورت و عینک پر و پهنش پیدا بود. این در حالی است که زنان و دختران افتخار آفرین ایرانی، ضمن مایه گذاشتن از جان خود، علیه حجاب اجباری رژیم مبارزه می کنند. احمدی نژاد با اجرای این نمایش مسخره، چه بسا عوام فریبانه بر آن بود که این دو گانگی را به عنوان کثرت گرایی در احقاق حقوق زنان جا بزند – کسی که طی هشت سال حکومت خویش کوچکترین گامی در این راستا بر نداشت.  

امروز احمدی نژاد حسابی به دست و پا افتاده است و سنگ مردم را به سینه می زند. در این رابطه پرسشی که پیش می آید این است که “آیا امکان دارد دغلان شرافتمند شوند؟” پاسخ من به این پرسش این است که آری تحت شرایط ویژه ای این امکان وجود دارد و آن زمانی است که فرد از دل و جان از گذشته ی خود پشیمان باشد و بخاطر جیران جنایات گذشته گام های مؤثری بر دارد و صداقت خود را به مردم ثابت کند. به نظر من این موضوع در مورد احمدی نژاد صدق نمی کند. او در مصاحبه ی اخیرش با رادیو فردا اعلام داشته است که بهیچوجه از کرده ی خود پشیمان نیست. احمدی نژاد قمار بازی است که امروز هم سه قاب های نظام جمهوری اسلامی را بالا می اندازد. راه دور نرویم و به یکی از آخرین سخنان او نگاهی بیندازیم. او اخیراً در رابطه با “نقش رهبران دینی در این دینداری وبی دینی” گفته است که “این دین، دین خدا نیست، دین پیغمبر خدا نیست. دین شیطان است.” احمدی نژاد در بند نجات دین است، در حالی که مردم ایران، پس از تحمل بیش از چهل سال تحمل بختک یک رژیم دینی، خواستار یک نظام دموکراتیک مبتنی بر جدایی کامل دین از دولت اند.

در جای دیگر او خطاب به مردم گفته است: “من بشارت می دهم به مردم عزیز که آینده خیلی روشن است. سیر و سیل آگاهی عمومی فرش را از زیر پای طاغوت و کارگزاران شیطان” بیرون می کشد. درهمین سخنرانی او پیامبر گونه اظهار می دارد: “وقتی که مردم دنبال تغییرات اساسی هستند، این خواست خداست”. اجازه دهید روی این مکاشفات تأمل کنیم: اولاً او بشارت می دهد زیرا از دید خودش گویا با عالم بالا سر و کار دارد، شاید هم عکس خمینی را درماه دیده است. دوماً او در پی آن است که جا روی پای امام مرحولش بگذارد و طاغوت زدایی و شیطان زدایی کند. از نظر او اراده مردم فاقد اهمیت است و سرنوشت آنها به دست خداست. به بینیم استفاده از مفهوم شیطان چه پیامدی را در بر دارد؟ از نظر مردم شناسان در هر مذهبی که مفهوم شیطان نیرومند تر باشد، خشونت و نامردمی نیز بیشتر است چرا که سردمداران در راستای دفع شیطان و جذب رحمان از هر جنایتی فرو گذار نمی کنند. آنان بنام جلب خیر و دفع شرّ از این سیاره ی خاکی یک قبرستان ساخته اند. احمدی نژاد نیز امروز، با سنگوارگی فکری خویش، آستین ها را بالا زده و مردمی را که می روند جزم هایی چون “طاغوت” و “شیطان” و “رحمان، را به زباله دان تاریخ بیفکنند، به قهقرا می برد. 

درک خواسته ی احمدی نژاد از به راه اندازی این معرکه گیری های تهوع آور مشکل نیست. او در سخنرانی بالا صریحاً هدف خود را با مخاطب قرار دادن سردمداران کنونی جمهوری اسلامی بیان داشته است: “چه اصراری دارید این مناصب و قدرت را بطور انحصاری در اختیار خود داشته باشید؟” او خواستار قدرت است و گرچه رژیم او را به عضویت شورای تشخیص مصلحت نظام در آورده است، لیکن او بیشتر می خواهد. درحال حاضر این مارتوسط اژدهای دمان وافعی های دور وبرش زخمی شده ولی خصلت ماربودنش از دست ننهاده است. تاریخ نشان داده است که چهره های عوام فریب و به ظاهر مردم گرای بی اندازه خطرناکند. درد امروز ما این نیست که احمدی نژاد چه می گوید و چه می کند که جبّاران بی وجدان و مردم فریب چون او فراوانند. درد این است که هنوز هم عده ی زیادی نسبت به احمدی نژاد ها توهم دارند و به آنان امید بسته اند.

دران صدرایی

یکم آذر ۱۴۰۰ خورشیدی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)