نامه فعالان حقوق بشر دربند در پی مرگ پرابهام سید جمال حسینی

جمال حسینی

تعدادی از فعالان حقوق بشر در بند ۳۵۰ زندان اوین طی پیامی تاثر خود را از مرگ نابهنگام سید جمال حسینی، عضو ارشد مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و نیز سردبیر خبرگزاری هرانا اعلام کردند.

به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران این زندانیان در متن کوتاه خود که به بیرون زندان ارسال کرده‌اند عنوان داشته‌اند:

ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ ﻧﺎﺑﺎﻭﺭﺍﻧﻪ ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎﻝ ﺣﺴﯿﻨﯽ، ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎﺭ ﻭ ﺳﺮﺩﺑﯿﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺮﺍﻧﺎ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﮐﺮﺩ. ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ ﺍﯾﻦ ﮐﻮﺷﻨﺪه ﺍﻧﺴﺎﻧﺪﻭﺳﺖ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯽ ﻃﺮﻓﺎﻧﻪ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﻭ ﭘﯿﺸﺒﺮﺩ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ، ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍده ﻭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪﮔﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺗﺴﻠﯿﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺻﺒﺮ ﻭ ﺑﺮﺩﺑﺎﺭﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺩﺍﺭﯾﻢ.

ﻣﻬﺪﯼ ﺧﺪﺍﯾﯽ _ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺘﯿﻦ ﭘﻮﺭ _ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪﯾﻖ ﮐﺒﻮﺩﻭﻧﺪ
فعالان حقوق بشر در بند

بند ۳۵۰ زندان اوین- ۱۸ مردادماه ۱۳۹۳

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)