امروز، هشتم آگوست روز جهانی گربه هاست. 

 

Image credits: João Domingues

Image credits: wakoo22

Image credits: Laia

Image credits: Dhruv Aggarwal

Image credits: Kevin Law

Image credits: Aleksandr Antonov (left) | Jure Kravanja (right)

Image credits: Suze Piat

Image credits: Amy Covington

Image credits: Bebo

Image credits: Jennifer MacNeill

Image credits: Keren Segev

Image credits: Ruggiero Scardigno

Image credits: alexgphoto

Image credits: Aljaž Vidmar

Image credits: Simon Lee

Image credits: Pierre Adnin

Image credits: Sebastian Gruia

Image credits: Doron Nissim

Image credits: Aleksey Ivanov

Image credits: Jonathan Delgado

Image credits: Val D’Aquila

Image credits: J. Ota

Image credits: Don Jacowbski

Image credits: Michiyo Clark

Image credits: Pierre Adnin

Image credits: Milos Jovanovic

Image credits: Jonathan Delgado

Image credits: Dragan Djuric

Image credits: SoCal Mark

Image credits:  Hassan Saeed

Image credits: Ramón Espelt

Image credits: Viktoria Haack

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com