بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» اعتراضات گسترده زندانیان اهل سنت در بندهای مختلف زندان مرکزی دزدآپ نسبت به توهین به اعتقادات اهل سنت توسط آخوندهای اعزامی از قم به دزدآپ(زاهدان فعلی)
روز دوشنبه ۶ مرداد ماه ۳ آخوند که از قم به زندان مرکزی دزدآپ (زاهدان فعلی) اعزام شده بودند زندانیان بند ۴ را جمع کرده و شروع به سخنرانی نمودند . یکی از آخوندها که امینی نام داشت در طی سخنرانی خود به عقاید اهل سنت توهین نمود . این مسئله باعث برانگیختن اعتراضات گسترده زندانیان اهل سنت شد این اعتراضات بحدی شدید بود که زندانبانان ۳ آخوند نامبرده فوق را وحشت زده از بند خارج نمودند و جلسه سخنرانی این ۳ آخوند به هم ریخت.
از طرفی دیگر زندانبانان ولی فقیه روز سه شنبه ۷ مرداد ماه به زندانیان اهل سنت در بند ۱ «بند جوانان» اجازه برگزاری نماز عید فطر را ندادند. زندانیان نسبت به این مسئله دست به اعتراض زدند و خواستار برگزاری نماز عید فطر شدند. اما وقتی که با ممانعت زندانبانان مواجه شدند اقدام به فراری دادن پاسداربند ها نمودند و بند را برای مدتی به کنترل خود در آوردند.زندانبانان ولی سفیه برای تحت فشار قرار دادن زندانیان اقدام به قطع ارتباطات تلفنی و منع تردد در درون بند نمودند.
همزمان روز سه شنبه ۷ مرداد ماه محمد مرزیه دادستان جنایت کار دزدآپ (زاهدان فعلی )که از جنایتکاران علیه بشریت و سرکوبگران هموطنان بلوچ همراه با آخوند سلیمانی نماینده آخوند علی خامنه ای جلسه ای را در زندان مرکزی زاهدان برگزار نمودند و با تهدید و فریب تعدادی از زندانیان عادی را به این جلسه بردند . آخوند سلیمانی و جنایتکار علیه بشریت محمد مرزیه در طی سخنرانی خودشان به تهدید و توهین زندانیان پرداختند و بر اعدام بیشتر در زندان تاکید کردند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)