freeheshmat (1)
حشمت اله طبرزدی که سالهای طولانی عمر خود را به دلیل دفاع از حقوق مردم و مقابله با فسادهای گسترده در دستگاه حکومتی در زندانهای جمهوری اسلامی گذرانده است، بار دیگر با تهدید بی دادگاه این نظام فرتوت و مستبد روبرو گشته است. ایشان هفته گذشته از زندان رجایی شهر به دادگاه انقلاب زندان اوین انتقال داده شد و اتهام جدید دیگری به ایشان تفهیم گردید که در پی آن ممکن است با افزایش محکومیت زندان خود روبرو شوند. حشمت اله طبرزدی که در حال سپری کردن دو دوره سنگین هشت ساله و در مجموع شانزده سال زندان است، در محبس حکومت دست به مقاومت در مقابله با اتهامات کذب و جرم و فساد گسترده حکومتی زده است. طبرزدی علیرغم ابتلا به بیماری های مختلف که سلامتی ایشان را تهدید میکند نه تنها به مرخصی درمانی فرستاده نشد بلکه همچنان زیر فشار دستگاههای حکومتی، با خطرات مضاعف رودروست. از آنجاییکه حکومت خود نیز به این نکته واقف است که منشاء گسترده ترین فساد سیاسی و اقتصادی در تمام طول تاریخ ایران است و از آنجاییکه کوس رسوایی حکومت در ایران و تمام دنیا بصدا در آمده، بنا بر این افشای چنین فساد حکومتی تنها دلیل اعمال فشار بر حشمت طبرزدی نیست. آنچه از دید حکومت مستبد اهمیت دارد نقشی است که حشمت اله طبرزدی در عرصه سیاسی مقاومت ایران بر عهده گرفته است.

با توجه به قانون تردّد جرایم خود نظام، دوره محکومیت طبرزدی رو به پایان است و حکومت در فکر بهانه و اتهامی دیگر در تداوم و تطویل زندان آقای طبرزدی است. توطئه حکومت بر علیه تمامی زندانیان سیاسی نشانه ای از وحشت افول اعتبار سیاسی حکومت بر اثر جرم و بزهکاری و خیانت و خباثت و سرانجام فساد مالی و اخلاقی در حوزه سیاست کشور است. جبهه دموکراتیک ایران برون مرز ضمن محکوم نمودن این توطئه ی جدید علیه حشمت اله طبرزدی و سایر زندانیان سیاسی، اعلام میدارد که در مقابل خباثت های حکومت و بیداد اعمال شده علیه طبرزدی سکوت نخواهد کرد و در مقابله با هراقدام دیگر حکومت در برابر ایشان تمامی تلاش خود را بکار خواهد بست، تا نشان دهد که دیگر جایی برای تحمیل فشار و زندان بیشتر بر طبرزدی باقی نمانده است.

جبهه دموکراتیک ایران از تمامی سازمانها و نهادهای سیاسی و حقوق بشری می خواهد که در جلوگیری از گسترش فشارها بر علیه زندانیان سیاسی از جمله حشمت اله طبرزدی از هر نوع حمایت از این حرکتهای دفاعی خود داری ننمایند.

زنده باد آزادی
گسسته باد زنجیر استبداد
برقرار باد دموکراسی در ایران
جبهه دموکراتیک ایران برون مرز

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)