تقدیم به مادران آبان

 

 

آبان سرخ است

به سرخی شفق

 

آبان دیگر سرودن یک شعر

در وصف پاییز نیست

نشان آبان در سرزمینم

برگ های سبز و زرد و نارنجی نیست

 

آبان فریاد نیزارهای ماهشهر است

آبان شلیک گلوله بر سینه کودکان

و مرگ سرخ مادری در هیاهوی خیابان

 

آبان فریاد دادخواهی

آبان خون سرخ بر سنگفرش خیابان است

که هیچ بارانی آن را نخواهد شست

 

فراموش نمی شوی

چون سربداران شهریور

چون ساک های بی مسافر در آذر

آبان کوله بار سنگین تاریخ است.

 

شفق/ هفدهم آبان ۱۴۰۰

یکی از مادران پارک لاله ایران

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)