عوامل سپاه و بسیج در سرکوب اعتراضات سال ۸۸ (لیست دوم)

Disclosure of the names and personal information of IRGC and Basij agents the suppression Of protests in 2009

افشاگری سپاه و بسیج

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com