عوامل سپاه و بسیج در سرکوب اعتراضات سال ۸۸ (لیست دوم)

Disclosure of the names and personal information of IRGC and Basij agents the suppression Of protests in 2009

افشاگری سپاه و بسیج

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)