Penis-Snatching-300x199

گویا یک مرد مسافر بعد از خریدن چای از یک قهوه خانه و پرداخت پول، به قهوه چی دست می دهد و در همان لحظه، صاحب مغازه ضمن داشتن احساسی شبیه برق گرفتگی، فریاد بر می آورد که عضو تناسلی اش طلسم و به اندازه شومبول یک بچه کوچک شده است. در میان همهمه مردم، یک مرد دیگر نیز فریاد زده است که « ای وای، مال من هم از چنگم در آمده است.»

انعکاسِ خبر مربوط به دزدیدن و به عبارتی قاپیدن آلت مردانه در بعضی از مناطق افریقای مرکزی گاهی باعث یک اضطراب عمومی می شود. برای توضیح این شایعه واگیر روانی و به نوعی جادوگرانه، ترجمه مقاله محقق امریکایی لوئیزا لامبارد از دانشگاه برکلی را برای تان تهیه کردیم.

مجله مرد روز

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)