حکومت استبدادی و متجاوز دیر یا زود به هر حال روزی خواهند رفت اما سیفون را نخواهند کشید. واکنشی که نسبت به این وضعیت نشان می دهیم تعیین می کند آیا متجاوز و حکومت استبدادی دیگری به وجود می آید یا اینکه قواعد بازی عوض خواهد شد.

برای این که قواعد بازی عوض شود لازم است بازی تمام شود و یک بازی با قواعد دیگر شروع شود. برای تمام شدن بازی لازم است سیفون کس دیگری را بکشیم، کاری که شاید برای برخی آسان نباشد.

وقتی مورد تجاوز قرار می گیریم ممکن است همه امور دنیا را مثل تجاوز، اموری عینی در نظر بگیریم:

(( او به من تجاوز کرد پس گناهکار است و باید شدیدا مجازات شود. بقیه مسایل زندگی هم همین طور است. ))

گویی حقیقت مارمولکی است که فقط باید آن را بگیریم. این یک قاعده خطرناک برای تفکر است. حالت جایگزین این است که حقیقت را مثل انعکاس نوری در آینه که روی دیوار افتاده است، بدانیم. نور روی دیوار را نمی توانیم شکار کنیم. می توانیم آن را ببینیم ولی وقتی کودکان سعی می کنند نور را بگیرند متوجه می شوند که نور را نمی توانند حتی لمس کنند.

وقتی مورد تجاوز قرار می گیریم گرایش پیدا می کنیم که کودکانه فکر کنیم و حقیقت را به صورت (( همه یا هیچ )) یا (( سیاه و سفید )) ببینیم. تفکر کودک تفکری عینی و سیاه و سفید است. کودک در سنینی نمی تواند هم زمان هم خوبی و هم بدی را در یک نفر درک کند به همین دلیل در داستان های کودکان، شخصیت ها یا خیلی خوب هستند یا خیلی بد. سنگ بنای فکری حکومت استبدادی همین نوع تفکر است که حالتی بچه گانه دارد.

اگر فردی را کاملا بد بدانیم، سخت تر خواهد بود که به جای او سیفون را هم بکشیم تا نفرت شسته شود اما مساله فقط این نیست.

تفکر بچه گانه سفید و سیاه به واکنش های شدید و کودکانه و غیر منطقی منجر می شود، همان واکنش هایی که آن ها را متعصبانه می نامیم. افراد متحجر کودکانه می اندیشند.

این که در نبرد با هیولا به هیولا تبدیل شویم، قاعده یک بازی است. رفتار بازیکنان این بازی کودکانه است.

در این بازی، بازیگران سیاه و سفید فکر می کنند و نمی بخشند یعنی سیفون را نمی کشند تا نفرت شسته شود. بازیگران این بازی کودک هستند و هنوز بالغ نشده اند که شکیبایی را آموخته باشند. شکیبایی در اندیشیدن، قضاوت کردن، تصمیم گرفتن، وارد عمل شدن و تحمل احساسات از بهترین ویژگی های بالغ است.

معمولا وقتی کودکی سیفون را نمی کشد، پدر یا مادرش سیفون را می کشند. مهربان بودن از بهترین ویژگی های والد است.

پس کودک ساده است و بالغ شکیبا و والد مهربان. برای آگاهی بیشتر درباره کودک، والد و بالغ می توانید به این نوشته ام مراجعه کنید:

 

http://safaeeyan.blogspot.ae/2014/03/blog-post_17.html

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)