به مناسبت بزرگداشت پنجمین سالگرد جنبش سبز مراسمی در بروکسل – بلژیک در روز یکشنبه ۲۲ ژوئن ۲۰۱۴ (یکم تیرماه) با عنوان “جنبش سبز و افق های آینده” برگزار شد. در این مراسم از طیف های مختلف طرفدار جنبش سبز برای سخنرانی دعوت به عمل آماده بود تا بلکه نظرات و تحلیل های خود را در باره جنبش سبز پس از گذشت پنج سال ارائه دهند. مدیر برنامه آقای مزدک پس از خوش آمدگوئی به حاضرین به معرفی سخنرانان پرداخت. سپس فرصتی را به آقای علی صمد داد تا از طرف سازماندهندگان مراسم ( حامیان جنبش سبز در بلژیک)، متنی کوتاه زیر را برای حاضرین قرائت کند:
“نشست امروز، بمناسبت پنجمین سالگرد جنبش سبز است. جنبش سبز از نگاه برگزار کنندگان این نشست همچنان زنده است و شاخصه زنده بودن آن به مطالبات دمکراتیک گروههای وسیعی از جامعه، به حضور نیروهای اجتماعی و سیاسی جنبش که از هر فرصتی بهره گرفته و خواسته های خود را مطرح میکنند و به ایستادگی رهبران، جریانها و چهره های شاخص جنبش در زندان ها و بیرون از زندانها بر میگردد.
اهداف جنبش سبز طرد دیکتاتوری، تامین حقوق شهروندان، برگزاری انتخابات آزاد و استقرار دمکراسی در کشور است. این اهداف تاکنون تامین نشده و همچنان مطالبه گروههای وسیعی از جامعه است.
بی تردید در شکل گیری، گسترش و تداوم حیات جنبش سبز، خانم رهنورد، آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی نقش بارز و برجسته ای داشتند. آنها با پذیرش هزینه های سنگین در مقابل جریان حاکم ایستادند، در مقابل فشارها سرفرود نیآوردند و از حقوق مردم در مقابل استبداد دفاع کردند.
جنبش سبز بی ریشه نبود. جنبش سبز از یکسو ریشه در مطالبات تاریخی و دمکراتیک مردم ایران داشت و از سوی دیگر در بحرانهای حکومت ایران. حکومتهای خودکامه در ذات خود بحران های متعددی را پرورش میدهند. بحران در انسجام درونی، بحران در مشروعیت ایدئولوژیک و ناکارآمدی در هدایت امور. حکومت ایران با بحران مشروعیت، بحران کارآمدی و شکافهای درون حکومتی دست و پنجه نرم میکرد. بحران کارآمدی از زمان روی کار آمدن احمدی نژاد عمیقتر شده و تاثیرات بسیار مخربی بر حیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برجای گذاشته بود. در مقابل وخامت بحران کارآمدی، نیروی وسیعی از مردم خواستار بهبود وضعیت کشور بودند. آن ها به انتخابات امید بستند و میخواستند از کانال صندوق رای وضعیت کشور را تغییر دهند. اما جریان حاکم دست به کودتای انتخاباتی زد و با دست بردن در آراء مردم، کاندیدای مورد نظر خود را از صندوق ها بیرون آورد. سخنان اخیر فرمانده سپاه که در رسانه ها منتشر شد، به وضوح نشان داد که ولی فقیه، فرماندهان سپاه، نیروهای امنیتی و راست افراطی از قبل تدارک کودتا را دیده بودند.
جنبش سبز جنبش اعتراضی علیه کودتای انتخاباتی بود ولی در تداوم حیات خود به جنبش فراگیر با شعار طرد دیکتاتوری فرا روئید و نیروهای وسیعی از جامعه را فرا گرفت. در داخل و خارج از کشور نیروهای وسیعی با این جنبش همراه شدند و یا به حمایت از آن برخاستند. نقطه قوت جنبش سبز در تنوع و رنگارنگی آن بود و است. این جنبش نه به یک طیف و گرایش، بلکه به گرایشهای مختلف فکری ـ سیاسی تعلق دارد. از اینرو جنبش سبز بستر مساعدی را برای کم رنگ کردن مرز خودی و غیرخودی، گفتگو، نزدیکی و همکاری بین نیروهائی سیاسی که خود را جزو جنبش سبز میدانستند، فراهم آورد.
نشست امروزی ما نمونه ای از گفتگو بین گرایشهای مختلف در جنبش سبز است. ما تلاش خواهیم کرد که در آینده ای نزدیک جلساتی برای هماهنگی و همکاری میان بخش های وسیعتری از دوستداران جنبش سبز در بلژیک برگزار کنیم تا بلکه فعالین جنبش سبز از این طریق بتوانند با گفتگو و توافق، همکاری های بعدی را با کمک هم سازمان دهند”.

سپس نوبت به آقای دکتر اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید رسید. ایشان درتحلیل های خود تلاش کردند مواضع آقای موسوی را مطرح کنند و با توجه به آن به تحلیل شرایط امروز پرداختند. سپس نوبت به آقای مهدی فتاپور عضو رهبری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و اتحاد جمهوریخواهان ایران رسید و ایشان هم از منظر دیگر تحلیل های خود را در باره جنبش سبز و وضعیت کنونی برای حاضرین در مراسم ایراد کردند. در این بخش فرصتی مجری برنامه به حاضرین در جلسه داد تا سوالات خود را طرح کنند و سپس آقایان فتاپور و امیر ارجمند به سوالات مربوطه پاسخ دادند. بعد از پایان این قسمت فرصتی برای استراحت داده شد. و از شرکت کنندگان در برنامه پذیرائی صورت گرفت.
در ادامه مجری برنامه از آقای علی کشتگر فعال سیاسی چپ دعوت بعمل آورد تا ایشان سخنان خود را برای جلسه مطرح کنند. بعد از پایان صحبت های ایشان فرصتی برای طرح سوال فراهم شد و آقای کشتگر نظرات خود را توضیح دادند. بخش آخر برنامه با سخنرانی آقای حسن یوسفی اشکوری پژوهشگر دینی و عضو نیروهای ملی – مذهبی
ادامه یافت و ایشان هم در فرصتی که داشتند از زاویه دیگری تحلیل خود را طرح کردند. برنامه با طرح سوال از آقای اشکوری و سپس با پاسخ های ایشان به پایان رسید.

لینک کوتاه مراسم ۲۲ ژوئن- جنبش سبز و افق آینده، بروکسل ۲۲ ژوئن ۲۰۱۴

عکاس- صابر عباسیان
گزارش از حامیان جنبش سبز در بلژیک
۳۰ ژوئن ۲۰۱۴

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com