متاسفانه ژورنالیسم مبتذل سیاسی که از مؤثرترین فریبکاری‌های رسانه‌ای است، ژورنالیسمی که در بسیاری از مواقع از دانش سیاسی تهی‌ست، بسیاری از ما را سر کار گذاشته‌ و با سطحی‌نگری خو داده‌است. بیشتر «فَست فود»های فیسبوکی و تویتری را گاز می‌زنیم و حال می‌کنیم. واقعش دید و نگاه ما کم‌سو شده‌است… در این قسمت به کاپیتولاسیون اشاره نموده و توجه همه زندانیان سیاسی را به اینگونه مباحث جلب می‌کنم و پیشاپیش از نارسایی بحث پوزش می‌خواهم.
ادامه مقاله (+ ۱۰ عکس)
http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=165

ویدیو: کاپیتولاسیون (قضاوت سپاری) Capitulation
https://www.youtube.com/watch?v=e_FXe_-A0Zk

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)