چند سال پیش(۲۰)دهه ۶۰…(۵)
چند سال پیش(۲۰)دهه ۶۰…(۵)
احمدبنی احمد:
بنی احمد ضمن پیامی به اعدام ۱۵ تن از اعضای مجاهدین خلق اعتراض کرده و این عمل را آدمکشی نامیده است؛وی گفته که:این مبارزان بدون محاکمه تیرباران شده اند و این جبهه میهنی به کوشش های خودتاسرنگونی رژیم فعلی ادامه خواهد داد.
وی افزوده:آخوندیسم لیستی از ۱۰۰ شخص مشهور تهیه کرده تا توسط حزب الهی ها نابود شوند»
خبرگزاری پارس۲تیر۱۳۶۰(نقل ازنشریه رویدادها وتحلیل دفتر سیاسی سپاه پاسداران ش ۱۴)
خمینی:(صحیفه نورج۸)۴تیر۱۳۶۰:
بنی صدر بارها به من گفت این دولت را کنار بگذاریم.می خواست مرا دیکتاتور کند ومن می خندیدم و می گفتم اگر قدرت داری خود شما این کار رابکنید.
محمد علی بشارتی(قائم مقام وزارت امورخارجه )روزنامه جمهوری اسلامی،۷تیر۱۳۶۰:
طبق اسناد و مدارک موجود بنی صدر ماموریت داشته که بیاید و رئیس جمهور بشود ومطابق تحقیقات از۲۷ کتابی که متعلق به اوست هیچکدامش را خودش ننوشته است.(نقل ازنشریه رویدادها وتحلیل دفتر سیاسی سپاه پاسداران ش ۱۴)
شیخ علی تهرانی:۸تیر۱۳۶۰:
بهشتی شکنجه و اخنتقاق را حتی در دبستانها و دبیرستانها برقرار کرده و رندانهای ویژه برای خود و حزبیش ساخته است. جنگ داخلی در ایران غیرقابل اجتناب است.(نقل ازنشریه رویدادها وتحلیل دفتر سیاسی سپاه پاسداران ش ۱۴)
آیت الله بهشتی:
ما(روحانیت)همان خادمان بی توقع از شما ملت،همان محافظان نوامیس اسلام و امت و همان پاسداران استقلال جامعه در برابر نفوذ های مرئی و نامرئی ابرقدرتها و قدرتهای درجه دوم جهانی،می خواهیم بمانیم نه این که بگویم دیگران چنین نقشی ندارند دروغ است روحانیت انحصار طلب نیست. این هم از دروغ های شاخدار است.
روزنامه جمهوری اسلامی ۱۰ تیر۱۳۶۰.(نقل ازنشریه رویدادها وتحلیل دفتر سیاسی سپاه پاسداران ش ۱۴).
بهزاد نبوی:روزنامه آیندگان،۱۱تیر۱۳۶۰
ایشان(بنی صدر)میل داشتند این انقلاب مثل انقلاب مشروطه شود. در واقع خارج رفته بیایند و به طرفداران این خط(بنی صدر)بگویند شما چیزی نمی دانید و میدان ر اخالی کنید. اگر جریان بنی صدر به این هدف نمی رسید می رفت تا به هدف دوم برسد. یعنی ایجاد یک مصدق در مقابل امام و نیروهای انقلابی. کسانیکه فکر می کنند کارتمام است(کاراین جریان)دچار اشتباهی شده اند که مسلمانان در جنگ احد مرتکب شدند خدمتگزاران شمارامی خواهند از شما دور کنند مارادرقفس های شیشه ای قرار دهند و می خواهند ما را وادار به دیکتاتوری کنند تا بگویند تحلیل آقای بنی صدر و بختیار درست بوده است.(نقل ازنشریه رویدادها وتحلیل دفتر سیاسی سپاه پاسداران ش ۲۰).
۲۰تیر۱۳۶۰:حزب توده و فدائیان خلق(اکثریت)بامشورت همدیگر نامزدهای مشترکی راتعیین نمودند و ازاعضاهواداران خود و همه مردم انقلابی دعوت کردند که به آنها رای دهند. شورای نگهبان پس از یکی دو روز از اعلام اسامی کاندیداهای ذی صلاح از طریق رسانه ها ی گروهی، اعلام کرد که نامزدهای این دو گروه اقدامات قانونی مقتضی رادراین باره انجام خواهیم داد.بااین حال ازاعضا وهواداران خودخواسته اندکه فعالانه پای صندوق های رای بروند وبرای ریاست جمهوری به محمدعلی رجایی ودرشهرستانهاعلاوه بر آن به نامزدهای مشترک حزب و سازمان وسایرنیروهایی که مورد پشتیبانی است رای دهند.(نقل ازنشریه رویدادها وتحلیل دفتر سیاسی سپاه پاسداران ش ۲۱)
خبرگزاری پارس،آذربایجان غربی،۲۴تیر۱۳۶۰
دادیاردادگستری خوی به اتهام ارتباط با سازمان طوفان بازدداشت شد.
آیت الله موسوی اردبیلی(رئیس دیوان عالی کشور):روزنامه جمهوری اسلامی،۲۷تیر۱۳۶۰:
دررابطه با گروهها (که مساله روز می باشد)دستگاه و نظام تاچندی پیش فکرمی کرد که اینها ممکن است یک سازمان سیاسی باشند که نظراتی دارند…بعدامعلوم شدکه چیزی شبیه مافیادرحال انعقاد است که نمی دانم اگردیگران بااین مسائل روبرومی شدند چه می کردند؟آیاجزاینکه بااین بیماری بایدباقاطعیت رفتارشود آیاغیرازاین راه عقلانی، راه دیگری وجوددارد؟ودیگران که غیر از این راه رفتند آیا نتیجه مثبتی گرفتند؟
پیام بنی صدر در ۲۷تیر۱۳۶۰:
ایشان(امام)گفته بودندکه اگربه نابود کردن آزادی ها اعتراض نکنم و باباندحاکم ازدرسازش درآیم وبرتصرف نهادهای قانونی چون شورای قضائی و شورای نگهبان ومجلس وهیات وزیران وروزنامه ها ورادیوو تلویزیون و… صحه بگذارم، رئیس جمهور وفرماندهی کل قوا راهنوز هم حفظ می کنم و اگر چنین نکنم تاهمه جاایستاده اند….
آمریکابانفوذ همه جانبه که دارد،بدست حاکمان کنونی مخالفان واقعی رژیم دلخواهش را ازمیان نمی برد..
این رژیم درزمینه اسلام وآزادی ها دچار چنان دگرگونی شده است که رژیم شاه سابق آرزو کردنی گشته است…
یک سخن همیشگی این جانب به آقای خمینی این بود که مردم شمارا مرجع دینی می شناسند ونه یک سیاستمدار متخصص قطع و وصل های داخلی وخارجی. جای تاسف بسیاراست که وی این سخن را نشنید وبا اسلام وکشور وشخصیت کرد آنچه که کرد و می کند…
باکمال میل حاضرم ازدهها گناه کرده ونکرده توبه کنم به شرط آنکه آقای خمینی، آقای خمینی پاریسی بشوند.(نقل ازنشریه روایدادها وتحلیل دفتر سیاسی سپاه پاسداران ش ۲۱).
۲۹تیر۱۳۶۰:سازمان فدائیان خلق(اکثریت)درتاریخ ۲۹تیر۱۳۶۰طی اطلاعیه ای به حذف کاندیداهای سازمان و حزب توده (فتاپور،دانشگری،ش فعال تمامی اقشار مردم درانتخابات دانسته است. .(نقل ازنشریه روایدادها وتحلیل دفتر سیاسی سپاه پاسداران ش ۲۱).
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
۲تیر۱۳۹۳

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)