وعده های غیر واقعی روح الله خمینی در ابتدای شورش پنجاه و هفت ازآب و برق و اتوبوس رایگان گرفته تا آزادی احزاب وساختن دنیا و آخرت ایرانیان در اذهان همه ما حک شده است. امروزه آمارهای رسمی شهر داری ها و نیروی انتظامی ایران با وعده های بالا مغایرت کامل دارد. سن روسپیگری از هیجده سال در زمان شاهنشاهی به سیزده سال سقوط کرده و تورم فقر فساد اعتیاد و بیکاری گریبانگیر هموطنانمان شده است. حزب توده هم که کمک دست خمینی در پیروزی اش بشمار می رفت بدستور خود او تار و مار شد. ایشان یا دانش سیاست و اداره کشور را نداشت یا در حیله گری متبحربود. حالا با گذشت چند دهه از آن خدعه ها احترام و عزت روحانیت کمرنگ گشته و باورهای دینی مردم نیزمتزلزل شده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)