چند سال پیش(۱۸)دهه ۶۰…(۳)
ابوالحسن بنی صدر(روزنامه انقلاب اسلامی،۲خرداد۱۳۶۰):
«من نامه شان را خواندم(نامه مجاهدین خلق)نوشته اندکه آماده انداسلحه شان راتحویل بدهند،منتهاگفته اندتضمینش چیست که باماقانون اجرابشود.خوب من چه جوابی بدهم»(نقل از رویدادهاوتحلیل،ش۱۷،نشریه دفترسیاسی سپاه پاسداران).
خبرگزاری پارس،۹خرداد۱۳۶۰،جهرم:
«به هنگام رسیدگی به پرونده ۵نفر از دختران هوادارمجاهدین خلق به اتهام فروش نشریه مجاهد در دادگستری جهرم،گروهی با شعار حزب الله به دادگستری هجوم برده و مانع کاردادگاه شدند.گفته می شود این عده خواستار محاکمه دختران هواداربوسیله دادگاه انقلاب بودند.ضمنااین اقدام آنان موجب فرار یکی از دختران شد».(نقل از رویدادهاوتحلیل،ش۱۷،نشریه دفترسیاسی سپاه پاسداران)
خبرگزاری پارس،۹خرداد۱۳۶۰:
«به حکم دادگاه انقلاب اسلامی آبادان و خرمشهر یک متهم به عمل لواط که به اعدام محکوم شده بود،پس از اعتراف و توبه محکومیتش از اعدام به ۵ سال زندان تقلیل یافت».
روزنامه جمهوری اسلامی،۷خرداد۱۳۶۰:
«به حکم دادگاه انقلاب شیرازانگشتان دست سارقین ۳۷کیلوطلاقطع شد».
احمد سلامتیان(روزنامه انقلاب اسلامی،۱۲خرداد۱۳۶۰):
«یک عده چماق بدست با فریادمرگ بر بنی صدر و درود بر بهشتی به من گفتند که بگو درود بر بهشتی.بخدا قسم ذره ذره وجود من خواهدگفت:مرگ بر استبداد».(نقل از رویدادهاوتحلیل،ش۱۷،نشریه دفترسیاسی سپاه پاسداران)
روزنامه انقلاب اسلامی،۱۴خرداد۱۳۶۰)بهشر:
«در مراسم نماز جمعه به ۷ پاسدار عضو سپاه پاسداران به جرم کتک زدن متهمین حین و پس از دستگیری بین ۱۰ الی ۳۴ ضربه شلاق زده شد».(نقل از رویدادهاوتحلیل،ش۱۸نشریه دفترسیاسی سپاه پاسداران)
خمینی(روزنامه جمهوری اسلامی،۷خرداد۱۳۶۰):
«اینقدرتعقیب نکنید که بخواهید روحانیت را کنار بگذارید،آخر شما در ظرف چندین سال چه کردید برای این کشور،که روحانیون را می گوئید نباشد،چه کردید؟چه کار مثبتی شما کردید؟جز حرف هیچی ندارید».
ناطق نوری(روزنامه جمهوری اسلامی،۹خرداد۱۳۶۰):
«همه بدبختی هایی که ما داریم این است که یک عده متخصص بی حیا را در راس کارها گذاشتیم.آقا تحصص را به رخ ما نکشید…».
سیدعلی خامنه ای(روزنامه جمهوری اسلامی،۹خرداد۱۳۶۰):
«ضرر استبداد ودیکتاتوری دریک جامعه این است که نهال انسانیت خشک می شود،مردم قالب بی روح می شوند،از صحنه اداره جامعه وتصمیم گیری خارج می شوند».
محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار)
۶خرداد۱۳۹۳

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)