مطهریعلی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس در دیدار با ساجده عرب سرخی، پرستو سرمدی، همسر حسین نورانی نژاد و صدرا میردامادی، برادر سراج الدین میردامادی گفته است که از نظر وی، ادامه شرایط امنیتی به دلیل این است که پدیدآورندگان آن می ترسند اگر فضا باز شود و حقایق بیان شود، بسیاری از مطالب کذبی که در ۵ سال گذشته بیان کرده اند عیان خواهد شد و مردم متوجه می شوند که بسیاری از مسائل همانطور که گفته می شود نیست. مطهری همچنین نگران ادامه ی حصر بود و وضعیت جسمی میرحسین و خطری که در کمین جان اوست و سکوتی که انگار قرار نیست بشکند.

در شرح این دیدار که شرح آن در فیس‌بوک ساجده عرب سرخی منتشر شده است، علی مطهری توصیه کرده است که “تلاش کنید. با هم تلاش می کنیم. نا امید نشوید. باید بگوییم و حرف بزنیم و اعتراض کنیم. او هم می گفت این کشور و نظام و انقلاب برای ماست و دغدغه ی جوانانی که دربندند سرمایه است نه خطر.”

گزارش دیدار ساجده عرب سرخی، پرستو سرمدی و برادر سراج میردامادی در پى مى آید:

امروز با پرستو همسر حسین نورانی نژاد و برادر سراج میردامادی رفتیم پیش آقای مطهری نماینده مردم تهران در مجلس.

براش شرح دادیم از ماجراهای این مدت. از روزی که به ایران بازگشتیم تا کنار خانواده مان زندگی کنیم. از بازجویی هامون و رفتارهایی که شد و حرف هایی که شنیدیم. از بازداشت حسین و سراج و آینه ی عبرتی که می خواهند درست کنند برای هر کس که می خواهد به ایران برگردد. از سهراب ۵ ماهه ی حسین گفتیم و متین دلتنگ سراج. اینکه تهدید شدیم که حکم سنگین می گیریم تا بقیه هوس برگشت به سرشان نزند.

اینکه چقدر می شنویم که دیدید امیدی به این نظام نیست و چرا برگشتید و ما اما هنوز فکر میکنیم نظام و انقلاب و کشور مال ماست و باز هم اگر قرار باشد انتخاب کنیم، تصمیمان همین است.

گفتیم که می خواهند اصلاح طلبان و سبزها را حذف کنند و چون هیچ خلافی مرتکب نشدیم می گویند از کشور فرار کردید، می گویند چرا نامه امضا کردید؟ چرا مصاحبه کردید. چرا نامه نوشتید… از روال های غیرقانونی سپاه گفتیم که سراج را احضار کرد و علیرغم صدور قرار وثیقه بازداشت شد، که همان روز اول حسین در تماسی گفت که برایم وثیقه صادر شده اما وثیقه را از خانواده تحویل نمی گیرند.

از اتهامات بی پایه و بنیانی که به ما زدند و تبلیغات دروغی که علیه حسین و سراج در انفرادی می کنند. از کودکان نگرانمان.

از حکمی که غیابی برایم صادر کردند و قاضی ها حاضر نیستند دو پرونده ام را علیرغم اتهام مشترک تجمیع کنند.

از اینکه بازداشت کسانی که با تمام وجود در انتخابات ۹۲ دعوت به شرکت کردند و این روزها در انفرادی بازجویی می شوند، زیر سوال بردن حیثیت نظام و دستگاه قضاست و ما هنوز نگران حیثیت کشورمان هستیم که اگر نبودیم ستمی که بر ما میرود را پیش فرزند شهید مطهری نمی آوردیم.

که هنوز دغدغه مان آبروی حکومتمان است و امید داریم که شجاعان و حق طلبان و دلسوزانی باشند که جلوی این بی قانونی ها را بگیرند.

آقای مطهری بیشتر از یک ساعت با آرامش و صبوری شنید و اخم کرد و غمگین شد.

معترض بود که جز معدودی بقیه سکوت کرده اند. ناراحت بود که برخی می ترسند و با آنکه در کنه خود قبول دارند این بی قانونی ها انجام می شود اما چیزی نمیگویند و اعتراض نمی کنند. عصبانی بود که چرا نمی فهمند که بازگشت سرمایه ها به نفع کشور است نه ضرر. که چطور می توانند با جوانان معتقد و متدین کشورمان این چنین کنند.

آقای مطهری معتقد بود ادامه شرایط امنیتی به دلیل این است که پدیدآورندگان آن می ترسند اگر فضا باز شود و حقایق بیان شود، بسیاری از مطالب کذبی که در ۵ سال گذشته بیان کرده اند عیان خواهد شد و مردم متوجه می شوند که بسیاری از مسائل همانطور که گفته می شود نیست.

آقای مطهری اما هنوز می گفت تلاش کنید. با هم تلاش می کنیم. نا امید نشوید. باید بگوییم و حرف بزنیم و اعتراض کنیم. او هم می گفت این کشور و نظام و انقلاب برای ماست و دغدغه ی جوانانی که دربندند سرمایه است نه خطر.

آقای مطهری نگران ادامه ی حصر بود و وضعیت جسمی میرحسین و خطری که در کمین جان اوست و سکوتی که انگار قرار نیست بشکند.

در همین زمینه:
حکومت از بازگشت فعالان سیاسی به کشور نگران است
سراج الدین میردامادی بازداشت شد
وعده ایجاد امنیت برای بازگشت ایرانیان چه شد؟
ساجده عرب سرخى و هاشم خواستار بازداشت شدند
دلایل حصر موسوى و کروبى فقط توجیه است

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)