سازمان جوانان خراسان
این نهاد متشکل از جوانان و دانشجویان افغانستانی پارسی زبان است هدف ما گرد هم آمدن زیر چتر زبان و ادبیات و تاریخ پارسی است( شناخت هویت ملی).
نهادی است با اهداف بلند مدت و دیدگاهی فرا مرزی.
این سازمان از سال ٢٠٠٨ آغاز به کار نمود و در این مدت توانست جایگاهی برای جوانان پارسی زبان در سرزمین غربت باشد.
ایجاد کلاسهای آموزش پارسی , همایش های ادبی و تحقیقی از بزرگترین دست آوردهای ما بوده است.
امسال برای نخستین بار در هلند همایش بزرگداشت از فردوسی را با حضوره دانشجویان رشته های مختلف اما علاقه مند به زبان پارسی و فردوسی و همچنین فرهیختگانی چون استاد ناصر نجفی که در مورد نگاه سنتی فردوسی و رسم پسر کشی و همچنین آلترناتیو و یا جایگزین های فودوسی در شاهنامه برای قهرمنانش سخنرانی داشتند .
جناب آقای فرهود از نویسندگان افغانستانی نیز از آیین شاهنامه خوانی در افغانستان و تاثیر آن در پهلوان پروری و تربیت اجتماعی شاهنامه سخنانی داشتند.
در این همایش جغرافیای شاهنامه را سمیه فروتن (رودابه)تحت بررسی قرار داد و گردانندگی را با عهده داشت.
شاعر و نویسنده نامی و معاصر افغانستانی غفران بدخشانی که این روزها با مجموعه اشعار من ایرانم زبان زد همه گان هست داستان سیاوش را به خوانش گرفت .
همایشی خودمانی اما پربار مرا بر این دآشت تا پس از این نیز همه ساله این روز را تجلیل کنیم .
باشد تا کمکی برای آشنایی بیشتر با فرهنگ و زبان پارسی باشیم برای دیگران .

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)