اکبر خوش خوشک نامی‌ آشنا برای اکثر فعالا سیاسی و قربانیان قتلهای زنجیره‌‌ای است. وی یکی‌ از عناصر اجرائی و امنیتی در پروژه کشتار مخالفان سیاسی است که به همراه سعید امامی مستقیماً در قتل و ترور مخالفان جمهوری اسلامی به ویژه در اروپا نقش داشته است.وی رئیس گروه ضربت در دوره علی‌ فللحیان بود.او به دلیل نقشش در ترور مخالفان خارج از کشور به “اکبر فرنگی‌ کار” شهره است. وی به دلیل جنایت هایی که مرتکب شده است توانسته است با استفاده از رانت حکومتی ثروت کلانی برای خود کسب کند ؛ خوش خوشک در این گفتگوی فیسبوکی نیز اذعان می‌کند که صاحب ۸ میلیارد هست. وی همچنین برای اولین بار در جائی که می‌گوید” آدم کشی‌ شرف دارد به جاسوسی” به قاتل بودن خود اذعان و افتخار می‌کند.از مدتها پیش تلاش داشتم تا با این قاتل مصاحبه‌ای انجام بدهم تا شاید که بتوانم ابعاد بیشتری از جنایتی را که انجام داده افشا کنم. اما وی هر بار به بهانه‌های مختلف از گفتگوی تلفنی طفره میرفت، یک بار هم که قرار شد سوالات را کتبی‌ برای وی بفرستم تا او کتبا پاسخ سوالات را بدهد. اما علیرغم ارسال سوالات وی نهایتا بدان پاسخی ارسال نکرد. تا اینکه امروز (۲۵ آوریل) کار از مصاحبه رسمی‌ گذشت و منجر به یک مجادله و بحث فسیبوکی شد. این بحث فیسبوکی کوتاه با یک آدمی‌ که دستش به خون جوانان ایرانی آغشته است غنیمتی است تا با برخی‌ از ویژگی‌های این افراد و نحوه طرز تفکرشان آشنا شویم. به همین منظور عین گفتگوی فسیبوکی این قاتل زنجیره‌ای را بدون کوچکترین دخل و تصرفی در ذیل منتشر می‌کنم. تنها در برخی‌ موارد به علت بیسوادی مفرط اکبر خوش کوشک مجبور شدم برخی‌ غلط‌های املایی وی را تصحیح کنم، به غیر از آن هیچ دخل و تصرفی در محتوای مطلب انجام نشده است.در این گفتگوی فیسبوکی اکبر خوش کوشک به اقتضای شغلی که دارد به شیوه بازجویی تلاش وافری می‌کند تا در طول این گفتگو ،اتهاماتی(جاسوسی) را متوجه نگارنده این سطور کند و طبق معمول گزارشی از این گفتگو را به مقامات مافوق در وزارت اطلاعات تقدیم و جیره و مواجیب خود را از آنها بگیرد.
akbar khosh kooshak
فضائل عزیزان : برو با رئیست صحبت کن شاید اجازه دادند با من مصاحبه کنی‌
من میدونم تو کاره‌ای نیستی‌، اول باید با رئیست صحبت کنی‌ بعدا تصمیم بگیری.. میفهمم
خوشبختانه من مثل تو رئیسی ندرم
اکبر خوش کوشک:ببین من مثل تو حقوق بگیر نیستم و رییس هم ندارم بیش از ۸ ملیارد دلار ثروت دارم
فضائل عزیزان :من حقوق بگیر نیستم، من اینجا خودم به اندازه کافی‌ درامد دارم
اکبر خوش کوشک:درامد جاسوسی خوب است
فضائل عزیزان:شاید به اندازه تو ثروت نداشته باشم ولی‌ مزدور کسی‌ نشدم
اکبر خوش کوشک:چرا هستی بعدآ با خیلی چیز ها فقط برای خودت می فرستم
فضائل عزیزان:من جاسوس نیستم، میدونم اداره اطلاعات به برخی‌‌ها گفته من جاسوس اسرائیل هستم، ولی‌ اینها دروغ است
اکبر خوش کوشک:شما جاسوس انتر نشنالی
فضائل عزیزان:عجب
من یک خبر نگار ساده آواره‌ و دور از وطن هستم
اکبر خوش کوشک:جناب فضایل نگذار پرده ها در افتد شما از خودتان سرویس اطلاعاتی ایران می شناسد
فضائل عزیزان:جمهوری اسلامی به همه مخالفان سیاسی خود مارک جاسوسی میزند تا راحت تر‌ سرکوب کند
اکبر خوش کوشک: اما شما نه یک تیکه عالی برای همه فصل ها و ارباب حلقه ها و سلطان بی تاج تخت که برای امر معاش همه کار می کنی
فضائل عزیزان:آنها برای توجیه خشونت‌های خود تلاش کرده اند مخالفان را عوامل سرویس‌هات اطلاعاتی خارجی‌ معرفی‌ کنند، این روشی‌ است که در اکثر کشور‌هایی‌ که به شیوه امنیتی اداره میشوند مرسوم است
اکبر خوش کوشک:بله سعی است شما هم یاری دهنده هستید البته در مقابلش هم سرویس می گیرد
فضائل عزیزان:من در آمریکا خودم کار می‌کنم و هیچ وقت هم برای کشور‌های خارجی‌ کار نکرده‌ام ولی‌ مخالف جمهوری اسلامی هستم
اکبر خوش کوشک:مخالفت اشکالی ندارد جاسوسی از کشورت به نفع بیگانه بد است عزیز برادر
فضائل عزیزان:در ایران هم لیسانس زبان انگلیسی‌ گرفته بودم و معلم بودم
اکبر خوش کوشک:من که قبول ندارم
فضائل عزیزان:هیچ وقت به نفع یک کشور خارجی‌ کار نکرده ام
اکبر خوش کوشک:ان موقع می فرمایید دورغکو نیستی
فضائل عزیزان:من الان در آمریکا هستم، و ترسی‌ هم از شما ندارم، دلیلی‌ ندارد دروغ بگویم
اکبر خوش کوشک:شما ها با ترس و بد بختی زندکی می کنی
فضائل عزیزان:شما معلوم است که اطلاعات زیادی از من نداری، من در ایران علاوه بر تدریس زبان، نماینده کارگران در هیئت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی اردبیل بودم
اکبر خوش کوشک:من عرض کردم که رفرنس شما را خوب دارم
فضائل عزیزان:ببینید منظور من این است که من اساسا در موقعیتی نبودم که بتوانم اطلاعاتی داشته باشم تا جاسوسی کنم
اکبر خوش کوشک:برعکس
فضائل عزیزان:من در ایران به هیچ اطلاعت محرمانه‌ای دسترسی نداشتم، بنابراین موضوع جاسوسی منتفی است
اکبر خوش کوشک:خیر الان فکر کردی به شما می کویم نه بگذار به موقعش
فضائل عزیزان:تو را مغز شویی کردند
اطلاعات یک جانبه و یک طرفه به تو داده اند
اکبر خوش کوشک:البته من دکتر ا علوم سیاسی دارم و در امریکا و اروپا درس خوانده ام اگر شتشو باشد باید دران گشور ها باشد
فضائل عزیزان:اینجا یک کشور باز است و مردم به اطلاعات از منابع مختلف دسترسی دارند و امکان شستشوی مغزی چیزی نزدیک به صفر است
اکبر خوش کوشک:بله ان وقت که شما نبود من از انجا زن کرفته ام و همسرم من در ایالت میشگان به دنیا امده است و الان خواهر زن و برادر زن من در انجا هستن شما نمی خواهد از کشور دوم من بکوید
فضائل عزیزان:سیستم امنیتی آمریکا قابل قیاس با سیستم فرسوده ایران نیست
اکبر خوش کوشک:اتفاقآ کشور ما ایران الان برابر با تمام دنیا می کند چون که تو منبع و جاسوس هستی هچی نمی دانی
فضائل عزیزان:اینجا سیستم امنیتی کسی‌ را به صرف ابراز عقیده مخالف به جاسوسی متهم نمیکند
اکبر خوش کوشک:بله درست است اما از شما جاسوس ها استفاده می کند
فضائل عزیزان:من منبع و جاسوس نیستم چرا بدون مدرک حرف میزنی
اکبر خوش کوشک:حیف که صلاح نیست در همین فیس بوک مطالب شما را منتشر بکنم
فضائل عزیزان:اساسا من چیزی ندارم که که اینجا بخواهند از من استفاده کنند، من در ایران نه سر پیاز بودم نه ته پیاز
اکبر خوش کوشک:همین اخبار های چرند پرند همین ها را می خواهند که تو داری انجام می دی
فضائل عزیزان:مرا تهدید به انتشار این مطالب در فیسبوک نکن، من چیزی برای پنهان کردن ندارم
اکبر خوش کوشک:نه من تورا تهدید نمی کنم تو عددی نیستی من ۳۰ سال مطالب از تو هزارتا بزرگتر را دارم که تو نزد ان ها یک خال هم نمی شوی
فضائل عزیزان:تو جرات انتشار این مطالب را بدون اجازه از رئیست نداری، تو یک آدمکش حرفه‌ای هستی‌، بسیاری از مبارزان را به قتل رسانده ای
من یادم هست وقتی‌ در اردبیل مرا اطلاعات بازجویی میکرد مثل تو می‌گفتند که من عددی نیستم! با ادبیات شما جانیها آشنا هستم
شماها یک آدم های عقب افتاده و قربانی سیستم امنیتی ایران هستید، من تو را به چشم یک قربانی نگاه می‌کنم که تحت تاثیر شرایط موجود دستت به خون بسیاری از شهروندان ناراضی‌ ایرانی آغشته شده است و راه برگشتی‌ هم نداری
اکبر خوش کوشک:چه شد نکنه میخوای خودت کنده کنی بگی‌ من تهدید شدم بازهم می کویم تو کونه پیازی هستی عددی نیست کسی در ایران اصلا نمی داند تو کی هستی تورا تو اشپز خانه اطلاعات هم نخواستند احتمالآ شیشه می زنی تو توهم داری
اکبر خوش کوشک:خوب نکفته ترتبت دارم
فضائل عزیزان:اکبر آقا، روزی خواهد رسید که تاوان جنایتی که انجام دادی را پس خواهی‌ داد
اکبر خوش کوشک:منتظر ان روز هستم فعلآ موقعیکه می خواهی بروی منزل مواظب باسنت باشد
فضائل عزیزان:در همیشه بر روی یک پاشنه نخواهد چرخید
تو از نظر سرویس اطلاتی‌ ایران یک مهره سوخته هستی‌، بی‌خودی خودت را بزرگ نشون نده
اکبر خوش کوشک:بله این درست است چون که باید شما مواظب باشید که پاشنه تو باسنتان برود
اکبر خوش کوشک:باشم نباشم در گشورم هستم مثل تو دست به هر دیوزکی نمی زنم برای امر معاش
فضائل عزیزان:شنیدم سواد تو در حد سیکل است…. به همین خاطر کار‌های کثیف(آدم کشی‌) را در اطلاعت به تو سپرده بودند
اکبر خوش کوشک:هر چه باشم در اینجا پایدار هستم مثل اینکه خیلی سوختی
فضائل عزیزان:آخر سر هم برای حفظ آبروی نداشته خودشون، مجبور شدند تو را هم بعد از این همه خدمت(جنایت) یک مدتی‌ زندانی کنند
میدونم الان عذاب وجدان داری…. الان دیگه اینقدر سوختی که علنا امدی تو فیسبوک…. معلومه مثل یک کاغذ دستمالی دورت انداختند
اکبر خوش کوشک:باشد ادم هم سیب می خورد و چوب اما در خارج دست به هر پستی نامردی نمی زنیم
فضائل عزیزان:من اینجا کار می‌کنم و درآمد خودم را دارم، به هیچ پستی هم دتس نزدم. اما تو برای امرار معاش آدم کشتی‌
اکبر خوش کوشک:ادمکشی شرف دارد تا جاسوسی پستی
فضائل عزیزان:قیافه فرخزاد یادت هست! چجوری دلت اومد اونو بکشی/
اکبر خوش کوشک:قیافه تورا هم بیادم می اورم اول ترتبتتو می دم بعد دیکر می دانی….

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com