من چنین ام. احمق ام شاید!
که می داند
که من باید
سنگ های زندان ام را به دوش کشم
به سان فرزندم که صلیب اش را.
و نه به سان شما
که دسته ی شلاق دژخیم تان را می تراشید
از استخوان برادرتان !
الف.بامداد

بدین وسیله اعلام می کنیم که ضمن ایستادن بر اعتراض خود نسبت به برخوردهای غیرقانونی و غیرانسانی روز پنجشنبه ۲٨/۱/۹٣ در بند٣۵۰ زندان اوین که منجر به ضرب و شتم وآسیب دیدگی جدی گروهی از زندانیان و انتقال تعدادی از ایشان به سلول های انفرادی بند۲۴۰ شد، به اعتصاب غذای خود پایان می دهیم. در این رابطه ارائه توضیحات زیر را لازم می دانیم:

در جریان بازرسی عمومی روز پنجشنبه، با وجود پذیرفته شدن دلایل اعضای اتاق ٣ برای خارج نشدن از اتاق – گم شدن و عدم بازپس گیری آنها در مرتبه های قبلی بازرسی – از سوی بازرسان وانجام شدن کار بازرسی به طور کامل و بدون هیچ گونه درگیری در اتاق، با دستور مسوولان زندان، اعضای گارد ضد شورش اقدام به انتقال توام با ضرب و شتم اکثر اعضای اتاق ۱ و ٣ و تعدادی دیگر از زندانیان به بند ۲۴۰ نمودند. در ادامه، موهای سر و صورت بازداشت شدگان به زور تراشیده شد، و قریب به اتفاق زندانیان منتقل شده در حالی که از جراحات وارده رنج می بردند، به مدت ۲ ساعت با دستبند درون سلول ها نگهداری شدند.

این وضعیت منجر به تصمیم گروهی هایی از زندانیان انتقال داده شده به انفرادی و در ادامه گروه هایی از زندانیان داخل بند ٣۵۰ به اعتصاب غذا شد.

متاسفانه به سیاق بسیاری از دیگر وقایع بند ٣۵۰ رسانه های اپوزیسیون بورژایی داخل (سایت های جرس و کلمه) و نیز سایر رسانه های جریان های بورژایی برانداز خارج از کشور اقدام به موج سواری های سیاسی روی این حرکت کاملا صنفی نمودند که این امر به نوعی بازتاباننده ی جناح بندی های سیاسی داخل بند ٣۵۰ نیز هست. بی تردید هیچ حرکت صنفی ای درون زندان بدون تبعات سیاسی نیست، اما اینکه همراهی با آن تا چه اندازه ای و در چه جهتی باشد امری است که بایستی در مورد آن تامل بیشتری نمود.

ما ضمن احترام به لیست ۲۱ نفر اعتصاب کنندگان بند ٣۵۰ و هم بندیان عزیز رجایی شهر، بنا به دلایلی که ذکر آن رفت، ناگریز از انصراف از ادامه ی این اعتصاب غذا هستیم.
در پایان از خانواده هایی که در اعتراض بر آنچه بر بخشی از زندانیان رفت دست به اعتصاب غذا زده اند، عاجزانه درخواست می کنیم که به اعتصاب غذای خود پایان دهند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com