بیست و شش بار زیبایی کمتر
بیست و شش بار مهربانی کمتر
بیست و شش بار عاشقی کمتر
بیست و شش بار گفتن دوستت دارم کمتر …
بیست و شش بار شنیدن دوستت دارم کمتر
بی شما بیست و شش نفر
دنیا بیست و شش بار غمگین‌تر است

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)