به نام هر آنکه و هر آنچه سخن باید با نام و یاد او آغاز نمود
سلسله نشستهای
انجمن همه برای همه

در راستای
توسعه‌ی علوم انسانی، زندگی سعادتمندانه

سانتی متری از اقیانوس

مجازات قطع عضو و شلاق
حدودات شرعی

وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَهُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا … ﴿المائده، ۳۸﴾
حکم قطع دست یک سارق که در محاکم شیراز به مجازات حد قطع ید محکوم شده بود، پنج شنبه در ملاء عام در شیراز اجرا شد.
الزَّانِیَهُ وَ الزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَهَ جَلْدَهٍ … ﴿النور، ۲﴾
مجازات زناکار صد ضربه شلاق است که امروزه ما شاهد اجرای این حکم در ملاء عام هستیم و به دلیل عدم گسترش فساد و عبرت دیگران و عمل به احکام الهی این مجازات حد اجرا می‌شود که البته اینها احکامی است که فقهاء از این آیات استنباط و در بعضی حکومتهای اسلامی از جمله کشورمان ایران اجرا می‌شود.
1- شما به عنوان فردی که خود را عاشق دین قرآن و معنویت می‌دانید این آیات را چگونه تجزیه و تحلیل می‌کنید؟

2- از اینکه می‌فرمایید بسیاری هستند که از این آیات استنباط دیگری دارند (قبول) و یا می‌فرمایید استنباط علمای ایران غلط است چونکه جامعه را با قطع عضو و شلاق به امنیت نرساندند این هم درست امّا شما این آیات را چگونه توجیه و تفسیر می‌کنید؟

3- یعنی؛ شما می‌گویید فهم این آیات قرآنی تخصصی و یا در انحصار علماء نیست؟

4- مناسب می‌دانم بپرسم به طور اجمال بفرمایید چه کسانی مانع فهم درست از قرآن هستند؟

5- پس هدف کلی از این احکام چیست؟ به تعبیری دیگر شارع چه هدفی را با بیان این تعابیر دنبال می‌کند؟

6- این آیاتی که قرایت شد با تمام توضیحاتی که شما دادید ظاهرا صراحت در چنین احکامی دارند و به راحتی این احکام از آنها استنباط می‌شود. آیا نظر شما خلاف این است؟

یعنی؛ اینکه آیا این صراحتی که در این آیات آمده رساننده این معنا که اکنون در جوامع اسلامی عملی و اجرا می‌شود نیست؟
یعنی؛ با صراحت لهجه این آیات چه می‌توان کرد؟

7- پس بفرمایید استنباط انجمن همه برای همه از این آیات در راستای توسعه علوم انسانی و زندگی سعادتمندانه چیست؟

http://soundcloud.com/afa73/shallagh

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com