چند سال پیش(۱۱)هاشمی رفسنجانی بهرمانی در چند سال پیش(۱)سیاست خارجی، جنگ و«مک فارلین»
روزنامه اطلاعات،۱۲آبان۱۳۶۱(نطق پیش ازدستور):
تاصدام هست کلمه صلح را بکارنبرید.اگرحقوق ما را بپردازند،آنچه مطرح است متارکه جنگ است و آن هم درصورتی است که در شرایطی باشیم که تمام حقوق مستضعفین منطقه و مخصوصاملت عراق تامین شده باشد.
(نقل از نشریه شماره ۴۷رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران)
۱۱دی۱۳۶۳(سمینارفرماندهان نیروی زمینی):
من پیش بینی می کنم که مادرگیریهای طولانی و همه جانبه با استکبارخواهیم داشت؛و اگر ما به عنوان حکومت سایه امیرالمومنین(ع)بخواهیم در دنیا باشیم هیچگاه این قدرت های ظالم با ماسازگارنخواهند بود.اگر روزی آمریکابه ماتمایل نشان بدهد،دو دلیل دارد:یا از ترس است و یا اینکه احساس می کندمادست ازمبارزه برداشته ایم؛درغیراین صورت هیچگاه سازش بین دیو و فرشته و آب وآتش امکان پذیرنیست.
(نقل از نشریه داخلی شماره ۴رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران)
۱۴اردیبهشت۱۳۶۴(دردیدارباگروهی از رزمندگان):
عراق امروزبه مراتب ضعیف ترشده است.این منظقی نیست که حالاحرفمان راپس بگیریم شمادرنظربگیریدحالاکه عراق ازداخل هرروزازطرف ماتهدیدمی شود،آیادرست است که ازحرف خودمان تنزل کنیم؟آنها اگر ما و شما را می شناختند اصلا این توهمّات و توقعات را نداشتند.حالاکه ما کنارجاده بصره و بغدادهستیم و موشک های ما می تواند بغداد را بزند چرا باید اظهارضعف کنیم؟مابرسرحرف خودمان این همه شهیددادیم و این همه مرارت کشیدیم و این غیرمنطقی است که تغییرموضع از روی ضعف بدهیم. حالا که ما ازهرلحاظ قدرتمندهستیم.
(نقل از نشریه داخلی شماره ۸رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران)
۳۰اردیبهشت۱۳۶۴(دردیدارباوزیرامورخارجه عربستان):
همانطورکه گفتم بدون آنکه حرب بعث که مسئول این جنگ است کیفرببیند وحقوق حقه مردم ایران داده شود،راه دیگری وجود ندارد و هر راه دیگری موردقبول ما نمی باشد.
(نقل از نشریه داخلی شماره ۸رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران)
روزنامه جمهوری اسلامی۳تیر۱۳۶۴(درپایان سفربه لیبی):
وقتی که چندنفرتعدادی ازآمریکائیهارابه خاطرآزادکردن دوستان خوداززندان صهیونیستهاگروگان می گیرندآنهاراتروریست می خوانند،ولی دیگرآن زمان گذشته است که اسرائیلی ها به جنوب لبنان بیایندوهزاران مسلمان راگرفته و زندانی کنند،درحال حاضرمسلمانان جهان به این نقطه رسیده اندکه اگرآمریکا،انگلیس، فرانسه و ایتالیابخواهنددخالت کرده و نیرو پیاده کنند آنها درکامیون های پر از موادمنفجره می نشینند و لبنان را به جهنمی از آتش آنان تبدیل خواهندکرد.
(نقل از نشریه داخلی شماره ۱۰رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران)
روزنامه جمهوری اسلامی،۵مرداد۱۳۶۴(دردیداربامشاوررئیس جمهوری غنا):
اگر جنگ بما تحمیل نشده بود،بخشی از مخارج جنگ را در دنیا صرف مبارزه با سلطه گری می کردیم با وجود این مشکلات ما از یاری کشورهای جهان سوم دریغ نکرده ایم و درحدتوان خود درجهت اهداف خود این مسئله را دنبال خواهیم کرد.
(نقل از نشریه داخلی شماره ۱۱رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران)
۱۳مهر۱۳۶۴(نمازجمعه)
اسرئیل را اگر بخودش واگذار کنیم،یک وجب از زمین فلسطین را به فلسطینی ها نخواهد داد، تا حقیقتا زور بالای سرش نباشد،تا بمب بالای سرش نباشد،تا بمب در مقابل خانه شان منفجر نشود، یکوجب رمین را به فلسطینی ها نخواهند داد و از این روند صلح هم ناراضی نیستند،برای اینکه روندصلح داردتفرقه در دنیا می اندازد.
(نقل از نشریه داخلی شماره ۱۳رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران)
۱۸آبان۱۳۶۴(درمراسم آئین تحلیف دوره سیزدهم آموزشگاه افسری):
آنان که می گویندبایدجنگ رادراین مرحله متوقف کنیم،نادان هستندزیرا پایان جنگ در این مرحله باعث احساس قوت دشمن می شود و فشار را بیشتر می کند.تقاضای صلح ازسوی دشمن درشرایط قوت ما است.
(نقل از نشریه داخلی شماره ۱۴رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران)
روزنامه کیهان،۲۳آذر۱۳۶۵:
پس ازافشای تلاش آمریکابرای نزدیکی به ایران دولت ریگان می خواهدقضیه را به سلاح منحرف کند.ما آنقدر نیازمند اسلحه نیستیم که مجبور باشیم به خاطر اسلحه با آمریکا آن جورحرف بزنیم.
روزنامه کیهان،۲دی۱۳۶۵:
در زمان مناسب در باره سفر مک فارلین منتشرمی شود.در زمان منتاسب فتوکپی پاسپورت های افرادی که همراه مک فارلین به ایران سفرکرده بودندمنتشر می شود. و احتمالا اسناد دیگری نیزبه موقع و درصورت نیاز در اختیار افکار عمومی قرار می گیرد.
روزنامه کیهان،۸بهمن۱۳۶۵:
مک فارلین پیام هایی برای رئیس جمهوری و نخست وزیر و من آورده بود که ما قبول نکردیم.درمورداسلحه چندکلت کمری به عنوان هدیه فرستاده بودکه آنهاراقبول نکردیم.قضیه کتاب مقدس هم بعدازسفرمک فارلین بوده است.چیزهای دیگری هم فرستاده بودندکه در موقعی که لازم باشد آنها را ارائه خواهم داد.
روزنامه سلام،۱۸خرداد۱۳۷۰:
انتقام خون شهدا آن است که ریشه حکام سعودی را در منطقه بخشکانیم.انتقام خون های مقدس شهدا آن است که حرمین شریفین را از وجود خبیث حکام سعودی پاک شود.
روزنامه همشهری،۱۳آبان۱۳۸۱:
درهمان قضیه مک فارلین ازهمان لحظه اول امام درجریان بود.یعنی قبول داشتندکه ما از آنها تسلیحات بگیریم.
یکبار دولت شهیدرجایی گفته بود ما با ملت کار داریم،نه دولت ها.وقتی امام این را شنیده بود فرموده بود این چه حرفی است که می زنید؟درجلسات خصوصی ما در آن دوران تصمیم گرفتیم که در سیاست خارجی برای خودمان مشکل درست نکنیم.بعدازحادثه حج حتی بعد از اینکه امام گفتند ازصدام بگذریم، از عربستان نمی گذریم،ما را جمع کردند و گفتند بروید و مساله حج راحل کنید.
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
۱۹فروردین ۱۳۹۳

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com