بیش از دو ماه از لرزش زمین در آذربایجان شرقی می¬گذرد. خبرها حاکی است هیچ بهبود اساسی¬ در وضع مردم زلزله¬زده ایجاد نشده و آنها همچنان با مصایبی جانکاه دست به گریبانند. از تامین مسکن و بهداشت خبری نیست؛ بسیاری در چادر زندگی می¬کنند و گاه حریق تتمه¬ی دارایی¬شان را می¬بلعد یا جان¬شان را می¬گیرد؛ بارش برف و باران نیز آوارهای ز

لزله را به باتلاقی از گل بدل کرده و همراه با کمبود سوخت و سرمای هوا مردم مصیبت¬زده و دغدار را به رنجی مضاعف دچار ساخته است؛ محصولات کشاورزی¬ آنها بر زمین مانده و احشام که وسیله¬ی معاش این هستی¬باختگان است، بی¬هیچ جان¬پناهی در سرما و بیماری در حال تلف شدن یا به یغما رفتن به چنگ فرصت¬طلبان سودجوست، و دور نیست که در ادامه¬ی این وضع حیوانات درنده نیز سهمی طلب کنند.
موج انسانی کمک¬ها که در روزهای نخست زمین¬لرزه به پا خاست، نوید می¬داد : “ایام غم نخواهد ماند”. اما حاکمیت، که گویا از زلزله¬ی بم درس¬های تازه¬ای گرفته بود، با دستگیری و بازداشت بسیاری از داوطلبان و ایجاد فضای پلیسی در منطقه پاسخ این موج را داد و خود نیز به پراکندن وعده و وعید پرداخت بی¬آ¬ن که کار درخور اعتنایی برای زلزله¬زدگان انجام دهد؛ حال آن که تامین فوری نیازهای مردم مصیبت¬دیده وظیفه¬ی دولت است و انجام آن را بی¬کم و کاست باید خواست.
اگر طبیعت بر بستر بی¬عدالتی اجتماعی آغازگر بی¬خانمانی و افزایش رنج مردم آذربایجان شرقی شد، دنباله¬ی این مصایب امری کاملا اجتماعی است. باید بکوشیم دامنه¬ی فاجعه کوتاه¬تر شود. نگذاریم خاک شدن هستی مردم با نفس سرد پاییز و زمستان به مصیبت عظیم¬تری بیانجامد.
کانون نویسندگان ایران کمک به مردم آسیب¬دیده را وظیفه¬ی انسانی خود می¬داند. به همین منظور، پیش¬تر، در زلزله¬های رودبار، طبس، بم، سیل مازندران و . . . در کنار مردم قرار گرفت و به قدر توان خود کوشید از آلام آنها بکاهد. این بار نیز وظیفه¬ی خود دانست به حمایت از زلزله¬زدگان آذربایجان شرقی برخیزد. به همین منظور مبلغ ۲۵۵۰۰۰۰۰ ریال (دو میلیون و پانصد و پنجاه هزار تومان) وجه نقد گردآوری کرد که آن را از مجاری مورد اعتماد خود به دست زلزله¬زدگان می¬¬رساند. پرداخت این مبلغ ناچیز صرفاً حرکتی نمادین و حاکی از همبستگی کانون با زلزله¬زدگان است. به این طریق می¬خواهیم به آنها بگوییم : در کنارتان هستیم.کانون نویسندگان ایران
۲۶ مهر ۱۳۹۱

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)