بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت نوروز تمامی زنان و مردان جهان را فراخواند تا پیام صلح و یگانگی را که در بطن جشن‌های نوروز قرار دارد فرا راه خود قرار دهند.

دبیرکل سازمان ملل: همگی‌مان برای برقراری صلح از راه بردباری، احترام و تفاهم متقابل در آن سهیم هستیم.

دبیرکل سازمان ملل: همگی‌مان برای برقراری صلح از راه بردباری، احترام و تفاهم متقابل در آن سهیم هستیم.

بان کی مون در پیام خود نوشت: “نوروز هنگامی است که میلیون‌ها نفر از غرب، مرکز و جنوب آسیا و مناطق دیگر در سراسر جهان گردهم می‌آیند، همان‌گونه که برای بیش از سه هزار سال چنین کرده‌اند تا سال جدید و نخستین روز بهار را جشن بگیرند.”

دبیرکل سازمان ملل با اشاره به ثبت نوروز در فهرست میراث معنوی بشری در سال ۲۰۰۹، افزود: “این میراث ارزش‌ها و آرزوهایی را به ما یادآوری می‌کند که همگی‌مان برای برقراری صلح از راه بردباری، احترام و تفاهم متقابل در آن سهیم هستیم.”

بان کی مون با تأکید بر این‌که “نوروز «گوناگونی»ها را به‌عنوان نیرو و بنیادی برای دنیایی صلح‌آمیز و پایدار جشن می‌گیرد”، گفت: “در این هنگام تغییرات جهانی، زمانی که تمامی جوامع با فشارهای جدید روبه‌رو هستند، نیاز به همبستگی بین تمامی مردم و همگامی با سیاره‌ای که در آن زندگی می‌کنیم، هیچ‌گاه تا این اندازه ضروری نبوده است.”

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)