داستان حجاب و زنان در ایران، پس از سی و پنج سال هنوز یک داستان ناگفته است. عدالت برای ایران در یک رویداد فیس بوکی از شما دعوت می کند تا خود روایتگر این داستان باشید.

از شما دعوت می کنیم یک یا چند تجربه خود از حجاب اجباری را بنویسید. اینکه دقیقا چه موقعی و از سوی چه کسی یا کسانی، مجبور به رعایت حجاب شدید، اینکه حس تان در آن موقعیت چه بود و چه واکنشی نشان دادید. آیا مقاومت کردید یا پذیرفتنید. اگر مقاومت کردید، چگونه بود و چه واکنشی به دنبال داشت و …

سی و پنج سال پیش در همین روز، تنها ۲۵ روز پس از انقلاب، آیت الله خمینی در یک سخنرانی، اعلام کرد که از این پس زنان حق ندارند بدون حجاب در ادارات دولتی ظاهر شوند و این فرمان، سرآغاز اجباری شدن حجاب در ایران بود.

سی و پنج سال است که زنان در ایران، علیرغم مقاومت در برابر حجاب اجباری، مجبور به رعایت قوانین و مقررات مربوط به آن هستند. گزارش عدالت برای ایران با عنوان “سی و پنج سال زیر حجاب” که هم زمان با سی و پنجمین سالگرد حجاب اجباری و در روز جهانی زن منتشر شده برای اولین بار، این مصداق روشن تبعیض علیه زنان را براساس تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی مستند می کند.

لینک گزارش تحقیقی “سی و پنج سال زیر حجاب”:
http://justice4iran.org/wp-content/uploads/2014/03/Hijab-report-Final-FA.pdf
لینک خلاصه گزارش “سی و پنج سال زیر حجاب”:
http://justice4iran.org/j4iran-activities/thirty-five-years-forced-hijab/

یافته های این گزارش نشان می دهد که در طول سی و پنج سال گذشته، هزاران زن، نه فقط توسط گشت های منکرات و ارشاد، توبیخ شده اند بلکه به طور گسترده ای هدف بازداشت، رفتارهای تحقیر آمیز و گاهی شکنجه قرار گرفته اند. به علاوه، عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به حجاب، باعث محرومیت گروه گسترده ای از زنان از اعمال حقوق اولیه ای مانند حق تحصیل، حق اشتغال، حق برخورداری از خدمات عمومی، حق شرکت در زندگی فرهنگی، حق امنیت و حق آزادی آنها شده است.

اگر چه در گزارش “سی و پنج سال زیر حجاب”، با بیست زن مصاحبه شده و تجربه های آنها از نقض حقوقشان به دلیل عدم رعایت قوانین مربوط به حجاب مستند شده است اما هنوز هزاران روایت ناگفته از حجاب و اجبار آن در دل زنان در ایران وجود دارد. حالا شما روایتگر این تجربه باشید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)