مراسم گرامیداشت روز جهانی زن در لندن ۰۸/۰۳/۲۰۱۴
صدای موج سبز -جنبش سبز لندن روز جمعه ٨ مارس مراسم بزرگداشت روز جهانی زن رابا هدف رسیدن به جامعه مدنی ،ایجاد برابری و رفع تبعیضها روبروی سفارت ایران در لندن برگزار کرد.
این مراسم با حضور آزادیخواهان از شهرهای مختلف بریتانیا ، در ساعت ٣ آغاز گردید. هواداران با در بر داشتن تصاویری از فعالان زن که در زندانهای جمهوری اسلامی در اسارت به سر میبرند همایش روز جهانی زن را برگزارکردند…..
تظاهر کنندگان با سر دادن شعار هایی چون؛
Stop, violation of women’s right / /in Iran
Stop, domestic violent / in Iran
Disband sex discrimination/ in Iran
Free choice/ in Iran
نه روسرى، تو سرى/ / آزادى و برابرى.

حجاب اجبارى// ملغى باید گردد
قانون چند همسرى// ملغى باید گردد.
تفکیک جنسیتى/ / ملغى باید گردد
تبعیض جنسیتى// ملغى باید گردد

مرگ برخامنه ای,
مرگ بر اصل ولایت فقیه
ضمن محکوم کردن جمهوری اسلامی در ایجاد جو خفقان و سرکوب در ایران خواستار مطالبات به حق خود و رسیدن به برابری و رفع تبعیضها شدند…..
صدای موج سبز

www.greenwavevoice.com

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)