طبق خبری که از زندان تبریز – ایران به دست ما رسیده است متاسفانه سکینه محمدی آشتیانی زندانی محکوم به سنگسار، بر اثر فشارهای غیر قابل تحمل زندان پنج روز قبل در تاریخ ۲٣ فوریه ۲۰۱۴ خود کشی کرده است. متعاقب این اتفاق ناگوار زندانبانان او را به بیمارستان منتقل کردند.

sakine-28

طبق اطلاعات رسیده به کمیته بین المللی علیه سنگسار پزشکان بیمارستان برای نجات جان سکینه محمدی آشتیانی از مرگ حتمی ناچار شده اند چند بار معده او را مورد عمل جراحی قرار بدهند. اکنون بعد ازعمل جراحی و چهار روز بستری شدن در بیمارستان جمهوری اسلامی او را به زندان منتقل کرده و در بهداری زندان بستری است.
سکینه محمدی آشتیانی اکنون با ضعف شدید جسمی و شرایط روحی وخیمی دست و پنجه نرم میکند. خواست این زندانی محکوم به سنگسار این است که بعد از سالها زندان و شکنجه و فشارهای غیر قابل تحمل او را آزاد کنند. در ضمن او از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است فورا به زندان دیگری منتقل شود.

ما از همه مجامع بین المللی و سازمانهای مدافع حقوق انسانی میخواهیم که جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار بدهند که سکینه محمدی آشتیانی را هر چه زود تر آزاد کند.

کمیته بین المللی علیه سنکسار
۲۸ فوریه ۲۰۱۴
minnaahadi@gmail.com

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)