tree dayسکانس اول :
درخت ، ششهای تمدن کنونی ، ساکت ترین و بی ادعاترین خادم انسان . در ادبیات ایران برای بیان زیبایی قامت معشوق ، آن را به یک درخت تشبیه میکنند . در خانه ایرانیان شما برروی درخت پا میگذارید زیرا در نقشهای فرش ایرانی همیشه طرحی انتزاعی از درخت دیده میشود . در این محدوده جغرافیایی نهایت آرزوی یک فرد آن است که بعد از مرگ به بهشت برود ، به جایی پر از درختان زیبا .
جمهوری اسلامی با تمام زیانهایی که به طبیعت ایران وارد کرده و میکند ، برای حفظ ظاهر هم که شده پانزدهم اسفند را روز درختکاری اعلام کرده است . در این روز در بسیاری از شهرهای ایران نهالهای مجانی در اختیار شهروندان قرار میدهند تا آنان را به درختکاری تشویق کنند . هنوز هم در ایران اگر کسی بتواند زمین بدون صاحب و بایری را آباد کند و در آن درخت بکارد ، سند آن زمین به نام او صادر میشود .
سکانس دوم :
سنگسر ، شهری در ۱۵ کیلومتری سمنان . بعد از انقلاب اسلامی نامش را تغییر دادند ، نام جدیدش مهدی شهر است . سالها بود که بهاییان سمنان و سنگسر اجساد عزیزان خود را در قبرستان بهاییان این شهر دفن میکردند . دولت جمهوری اسلامی بعد از تخریب این قبرستان ، دور از شهر ، زمین بایری را در اختیار بهاییان قرار داد که مردگان خود را در آنجا دفن کنند .
هم اکنون در سمنان و سنگسر ، یک بهایی فقط در صورتی اجازه دفن جسد نزدیکان خود را دارد که متعهد شود هیچگاه درختی در این زمین نکاشته و نخواهد کاشت .

اسفند ۱۳۹۲

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)