homophobia-main

دیگه کافیه

 

این مونولوگ رو برای دوستانی میسازم که جامعه ما به چشم گناه کار بهشون نگاه میکنه این مونولوگ از چند داستان درست شده از پسر و دختر همجنسگرایی که باهاشون در ارتباط بودم و با استفاده از دیده ها و شنیده ها این رو نوشتم و اجرا کردم شاید روزی اوضاع بهتر بشه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)